Najavljujemo radarske kontrole na putevima SBK

0
179
 • Najavljene radarske kontrole za 23. 12.2018. -PS TRAVNIK

  08:30 do 10:00 sati Nova Bila
  10:30 do 12:00 sati M-5 Šehida
  13:00 do 14:30 sati Dolac na Lašvi
  15:00 do 16:00 sati Kalibunar

 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 23.12.2018 -PS VITEZ

  08:00 do 11:00 sati M-5 Buhine kuće
  12:00 do 16:00 sati ulica Stjepana Radića

 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 23. 12. 2018. -PS FOJNICA

  10:00 do 11:30 sati Gojevići
  13:00 do 14:30 sati Pločari Polje

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 23. 12. 2018 -PS BUGOJNO

  08:00 do 09:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica (škola)
  10:00 do 11:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče
  12:00 do 13:30 sati ulica 307.mot.brigade (kružni tok-općina)
  17:00 do 18:30 sati ulica Slobode (Špedicija)
  19:00 do 20:00 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovska
  20:30 do 21:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije (EP II)
  22:00 do 23:00 sati ulica Armije BiH

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 23. 12. 2018. -PS DONJI VAKUF

  16:30 do 17:30 sati Nova Travnička
  18:30 do 19:30 sati Titova
  21:30 do 22:30 sati Torlakovac

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 23. 12. 2018. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  09:00 do 10:00 sati Duratbegović Dolac
  12:00 do 13:00 sati Dobrošin
  14:30 do 15:30 sati Ploča

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 23. 12. 2018 -PS JAJCE

  08:30 do 10:30 sati M-5 Skela
  11:00 do 13:00 sati M-16 Podbarevo – Tuk
  13:30 do 15:00 sati M-16 Raševik

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 23.12.2018. -PS KISELJAK

  16:00 do 18:00 sati Bilalovac
  23:30 do 01:30 sati ulica Sarajevska cesta

 • PS KREŠEVO
 • Najavljene radarske kontrole za 23. 12. 2018 -PS KREŠEVO

  10:00 do 12:00 sati Volujak (nova cesta)
  14:00 do 15:00 sati Resnik

 • PS NOVI TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 23. 12. 2018. -PS NOVI TRAVNIK

  18:00 do 19:00 sati R-439 Opara
  21:30 do 22:30 sati M-16.4 Rankovići

 • IC BIHAMK-a