Najavljene su radarske kontrole u SBK, u Donjem Vakufu u večernjim satima

0
188
Stacionarni radari
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
Nestacionarni radari
 • PS TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 29. 05. 2020. -PS TRAVNIK

  21:00 do 22:30 sati Nova Bila
  23:00 do 00:00 sati Kalibunar
  00:30 do 02:30 sati M-5 Šehida

 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 29. 05. 2020. -PS FOJNICA

  09:30 do 11:00 sati Gojevići
  13:00 do 14:30 sati ul.Bosanska

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 29. 05. 2020. -PS BUGOJNO

  08:00 do 09:30 sati Bristovi
  10:00 do 11:30 sati Vesela
  12:00 do 13:30 sati Gračanica

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 29. 05. 2020. -PS DONJI VAKUF

  17:30 do 19:30 sati Babin Potok
  20:00 do 22:00 sati Torlakovac

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 29. 05. 2019. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  00:00 do 01:00 sati ulica Vrbaska
  13:00 do 14:00 sati Bistrica
  20:00 do 22:00 sati ulica Vrbaska

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 29. 05. 2020. -PS JAJCE

  09:00 do 11:00 sati M-5 Mile
  11:30 do 13:30 sati M-5 Skela

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 29. 05. 2020. -PS KISELJAK

  08:30 do 11:00 sati Dugo Polje
  12:00 do 14:30 sati Lug
  17:00 do 18:30 sati Višnjica Polje
  20:00 do 21:30 sati Lug