Najavljene su radarske kontrole u SBK, evo gdje u Donjem Vakufu

0
158
Donji Vakuf
Donji Vakuf
Stacionarni radari
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
 • M-16.4 Bristovi
Nestacionarni radari
 • PS TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 27. 12.2018. -PS TRAVNIK

  08:30 do 10:00 sati Nova Bila
  10:30 do 12:00 sati Kalibunar
  12:30 do 14:00 sati M-5 Šehida
  15:00 do 16:00 sati R-413 Šešići
  16:30 do 17:30 sati Turbe

 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 27. 12.2018. -PS VITEZ

  08:00 do 11:00 sati R-440 Zabilje
  12:00 do 16:00 sati PC 96

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 27. 12. 2018 -PS BUGOJNO

  10:00 do 11:30 sati raskrsnica ulica Hendek II-Donjići I
  12:00 do 13:30 sati naselje Čipuljić
  14:00 do 15:30 sati ulica Slobode (GUMA)
  21:00 do 22:30 sati ulica Slobode (Špedicija)
  23:00 do 00:00 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug
  00:30 do 01:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovska
  02:00 do 03:00 sati ulica Armije BiH

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 27. 12. 2018. -PS DONJI VAKUF

  18:00 do 20:00 sati Oborci
  21:00 do 23:00 sati Prusac

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 27. 12. 2018. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  08:00 do 09:00 sati ulica Vrbaska (kod BP Eso Petrol)
  10:30 do 11:30 sati Paločki put (Žuta greda)
  14:30 do 15:30 sati ulica Vrbaska (kod bivšeg objekta Ćiro promet)

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 27.12.2018. -PS KISELJAK

  17:00 do 19:00 sati ulica Kraljice Mira
  23:30 do 01:30 sati Azapovići

 • PS KREŠEVO
 • Najavljene radarske kontrole za 27. 12. 2018 -PS KREŠEVO

  10:00 do 12:00 sati Rakova Noga
  14:00 d0 15:00 sati Resnik

 • PS NOVI TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 28. 12. 2018. -PS NOVI TRAVNIK

  17:00 do 18:00 sati M-16.4 Bučići
  21:30 do 22:30 sati M-16.4 Ratanjska

 • Najavljene radarske kontrole za 27. 12. 2018. -PS NOVI TRAVNIK

  20:00 do 21:00 sati M-16.4 Vodovod
  22:00 do 23:00 sati R-439 Rastovci