Najavljene su radarske kontrole na području SBK

0
141

 

Stacionarni radari

M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)

M-5 Vitez (kod Impregnacije)

M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni

M-5.1 M-5.1 Brnjaci

M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik

M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača

M-5 Busovača

M-16.2 Vrbanja

M-16.4 Bristovi

Nestacionarni radari

PS VITEZ

Najavljene radarske kontrole za 12. 11.2018. –

PS VITEZ

07:00 do 11:00 sati R-441 Počulica

11:00 do 15:00 sati R-440 G.Polje

PS FOJNICA

Najavljene radarske kontrole za 12. 11. 2018. –

PS FOJNICA

19:00 do 20:30 sati Šćitovo

21:30 do 23:00 sati Ostružnica

PS BUGOJNO

Najavljene radarske kontrole za 12. 11. 2018. –

PS BUGOJNO

09 00 do 10:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug

11:00 do 12:30 sati ulica 307.mot.brigade, Sultanovići

13:00 do 14:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica (škola)

PS DONJI VAKUF

Najavljene radarske kontrole za 12. 11. 2018. –

PS DONJI VAKUF

08:00 do 11:00 sati Rujanci

11:00 do 13:00 sati Torlakovac

PS GORNJI VAKUF

Najavljene radarske kontrole za 12. 11. 2018. –

PS GORNJI VAKUF

09:00 do 10:00 sati ulica Vrbaska (autobusna stanica/kolodvor)

12:30 do 13:30 sati Humac

17:30 do 18:30 sati Trnovača (kod objekta Ćiro promet)

19:30 do 20:30 sati Duratbegović Dolac

PS JAJCE

Najavljene radarske kontrole za 12. 11. 2018. –

PS JAJCE

14:30 do 16:30 sati M-16 Lučina

16:45 do 18:30 sati M-5 Dolabije

18:45 do 20:30 sati M-5 Pijavice

PS BUSOVAČA

Najavljene radarske kontrole za 12. 11. 2018. –

PS BUSOVAČA

09:00 do 10:30 sati Bukovci

10:30 do 12:00 sati Polje

12:00 do 13:30 sati ulica 1.mart (naselje Luka)

PS KREŠEVO

Najavljene radarske kontrole za 12. 11. 2018. –

PS KREŠEVO

11:00 do 13:00 sati Alagići

14:00 do 16:00 sati Polje

PS NOVI TRAVNIK

Najavljene radarske kontrole za 12. 11. 2018. –

PS NOVI TRAVNIK

09:15 do 10:15 sati M-16.4 Bučići, raskrsnica

14:00 do 15:00 sati R-439 Rastovci, Franjgine kuće