Najavljene radarske kontrole u SBK

0
184

Najavljene radarske kontrole za 22. 07. 2018. godine

Stacionarni radari

M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)

M-5 Vitez (kod Impregnacije)

M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni

M-5.1 M-5.1 Brnjaci

M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik

M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača

M-5 Busovača

M-16.2 Vrbanja

M-16.4 Bristovi

 

Nestacionarni radari

Najavljene radarske kontrole za 22. 07. 2018. godine

PS TRAVNIK

08:30 do 10:00 sati Turbe

10:30 do 12:00 sati Kalibunar (ABA)

13:00 do 14:30 sati Nova Bila

15:00 do 16:00 sati Donje Putićevo

16:30 do 18:30 sati Dolac na Lašvi

 

PS BUGOJNO

08:00 do 09:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije

10:00 do 11:30 sati regionalni put, Ždralovići

12:00 do 13:30 sati ulica Sultan Ahmeda

 

PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

09:00 do 10:00 sati Humac

12:30 do 13:30 sati ulica Vrbaska (autobusna stanica/kolodvor)

14:30 do 15:30 sati Pajić Polje

18:00 do 19:00 sati Dražev Dolac

 

PS JAJCE

08:30 do 10:30 sati M-5 Vinac

11:00 do 13:00 sati M-5 Bravnice

 

PS BUSOVAČA

09:00 do 14:00 sati Gavrine kuće, Kaonik i Polje

 

PS KISELJAK

08:30 do 11:00 sati Bilalovac

12:00 do 14:30 sati Brestovsko

 

PS NOVI TRAVNIK

09:00 do 10:30 sati M-16.4 Duhovo

16:00 do 17:30 sati ulica Kalinska