Najavljene radarske kontrole u SBK

0
109
Donji Vakuf

Stacionarni radari

M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)

M-5 Vitez (kod Impregnacije)

M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni

M-5.1 M-5.1 Brnjaci

M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik

M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača

M-5 Busovača

M-16.2 Vrbanja

M-16.4 Bristovi

 

Nestacionarni radari

PS VITEZ

08:00 do 12:00 sati M-5 Ahmići

12:00 do 16:00 sati R-441 Počulica

 

PS BUGOJNO

08:00 do 09:30 sati Rostovo

10:00 do 11:30 sati Čaušlije

12:00 do 13:30 sati ulica 307 M.Brigade, Sultanovići

 

PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

08:00 do 09:00 sati Pajić Polje

12:30 do 13:30 sati ulica Vrbaska (autobusna stanica/kolodvor)

15:00 do 16:00 sati Voljevac

17:30 do 18:30 sati Duratbegović Dolac

 

PS JAJCE

08:30 do 10:30 sati M-16 Lučina

11:30 do 13:30 sati M-16 Podbarevo

14:00 do 16:00 sati M-16 Podmilačje

 

PS BUSOVAČA

09:00 do 14:00 sati Bukovci, Polje i Tisovačka

 

PS KISELJAK

08:30 do 11:00 sati Brestovsko

12:00 do 14:30 sati Bilalovac

 

PS NOVI TRAVNIK

08:00 do 10:00 sati M-16.4 Rankovići

17:00 do 18:30 sati R-439 Rastovci