Najavljene radarske kontrole na putevima SBK -a

0
189

 

 • Najavljene radarske kontrole za 03. 07. 2019. -PS TRAVNIK

  08:30 do 09:30 sati Turbe
  10:00 do 11:30 sati Kalibunar
  12:30 do 13:30 sati M-5 Šehida
  14:00 do 15:30 sati Nova Bila

 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 03. 07. 2019 -PS VITEZ

  16:00 do 20:00 sati lokalni put, Divjak
  20:00 do 24:00 sati M-5 Ahmići (kod Topalskog groblja)

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 03. 07. 2019. -PS BUGOJNO

  08:00 do 09:30 sati ulica 307.M.brigade (Sultanovići groblje)
  10:00 do 11:30 sati regionalni put, Ždralovići
  12:00 do 13:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Podgaj

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 03. 07. 2019. -PS DONJI VAKUF

  09:00 do 11:00 sati Torlakovac
  11:00 do 13:00 sati Prusac

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 03. 07. 2019. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  01:00 do 02:00 sati ulica Vrbaska (kod firme Paloč)
  09:00 do 10:00 sati Trnovača

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 03. 07.2019. -PS JAJCE

  17:00 do 19:00 sati M-5 Plivska Jezera
  19:30 do 21:30 sati M-5 Skela
  22:00 do 23:00 sati M-5 Bravnice

 • PS BUSOVAČA
 • Najavljene radarske kontrole za 03. 07. 2019. -PS BUSOVAČA

  09:00 do 10:30 sati Gavrine kuće
  10:30 do 12:00 sati Kaonik
  12:00 do 13:30 sati ulica Tisovačka

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 03. 07. 2019. -PS KISELJAK

  08:30 do 11:00 sati Azapovići
  12:00 do 14:30 sati Han Ploča

 • PS KREŠEVO
 • Najavljene radarske kontrole za 03. 07. 2019 -PS KREŠEVO

  17:00 do 18:00 sati Rakova Noga
  22:00 do 23:00 sati Resnik

 • PS NOVI TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 03. 07. 2019. -PS NOVI TRAVNIK

  07:30 do 09:00 sati Vodovod, OŠ
  11:00 do 12:30 sati M-16.4 Rastovci

izvor:BIHAMK