Najavljena radarska kontrola u Donjem Vakufu

0
179
Donji Vakuf
Donji Vakuf

PS DONJI VAKUF

18:00 do 20:00 sati Torlakovac

20:30 do 22:30 sati 14. septembar

 

PS BUGOJNO

11:00 do 12:30 sati regionalni put, Ždralovići

13:00 do 14:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije

15:00 do 16:30 sati ulica 307.mot.brigade, Bugojno