Najavljena je radarska kontrola u Donjem Vakufu, ali i drugim općinama SBK

0
101
radarskakontrola
Stacionarni radar
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
 • M-16.4 Bristovi
Nestacionarni radari
 • Najavljene radarske kontrole za 06. 09.2018. -PS TRAVNIK

  08:30 do 10:00 sati Kalibunar
  10:30 do 12:00 sati Turbe-Karaulska cesta
  13:00 do 14:30 sati R-413 Šešići
  15:00 do 16:00 sati M-5 Šehida

 • Najavljene radarske kontrole za 06. 09.2018. -PS VITEZ

  08:00 do 11:00 sati M-5 Šantići
  12:00 do 16:00 sati Divjak-Brizjak

 • Najavljene radarske kontrole za 06. 09.2018. -PS FOJNICA
 • 07:00 do 08:30 sati Pločari Polje-Bosanska
  10:00 do 11:30 sati Tovarište-Alaupovka
 • Najavljene radarske kontrole za 06. 09. 2018. -PS BUGOJNO

  13:00 do 14:30 sati regionalni put, Ždralovići
  15:00 do 16:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Kopčić
  17:00 do 18:30 sati ulica Sultan Ahmeda, Bugojo (škola)

 • Najavljene radarske kontrole za 06. 09. 2018. -PS DONJI VAKUF
 • 07:30 do 09:30 sati 770 Slbbr
  10:00 do 12:00 sati Nova Travnička
 • Najavljene radarske kontrole za 06. 09. 2018. -PS GORNJI VAKUF09:00 do 10:00 sati Boljkovac
  11:30 do 12:30 sati Duratbegović Dolac
  17:30 do 18:30 sati Humac
  20:30 do 21:30 sati ulica Vraska (BP Eso Petrol)
 • Najavljene radarske kontrole za 06. 09. 2018. -PS JAJCE

  18:00 do 20:30 sati M-16 Podbarevo-HE Centrala 2
  21:00 do 23:00 sati M-16 Zastinje

 • Najavljene radarske kontrole za 06. 09. 2018. -PS KISELJAK08:30 do 11:00 sati Gromiljak
  12:00 do 14:30 sati Jehovac
 • Najavljene radarske kontrole za 06. 09. 2018. -PS NOVI TRAVNIK

  19:00 do 20:30 sati R-439 Opara
  22:30 do 00:00 sati M-16.4 Rastovci