Najava radarskih kontrola i raspored stacioniranih radara

0
138
Stacionarni radari
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
Nestacionarni radari
 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 03. 10. 2019. -PS VITEZ

  17:00 do 21:00 sati M-5 Bila
  21:00 do 01:00 sati M-5 Ahmići (kod Topalskog groblja)

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 03. 10. 2019. -PS BUGOJNO

  08:00 do 09:30 sati ulica Sultan Ahmeda
  10:00 do 11:30 sati ulica Kožarska (škola)
  12:00 do 13:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica (škola)

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 03.10.2019. -PS DONJI VAKUF

  09:30 do 11:30 sati Titova ulica
  12:30 do 14:30 sati Prusac

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 03. 10. 2019. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  09:00 do 10:00 sati Boljkovac
  16:00 do 17:00 sati Humac

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 03. 10. 2019. -PS JAJCE

  17:00 do 19:00 sati M-5 Bravnice
  20:00 do 21:30 sati M-16 Podbarevo Tri vode
  22:00 do 23:30 sati M-16 Podmilačje

 • PS BUSOVAČA
 • Najavljene radarske kontrole za 03.10. 2019. -PS BUSOVAČA

  09:00 do 10:30 sati Gavrine kuće
  10:30 do 12:00 sati Kaonik
  12:00 do 13:30 sati ulica Tisovačka

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 03.10.2019. -PS KISELJAK

  08:30 do 11:00 sati Han Ploča
  12:00 do 14:30 sati Azapovići

 • PS KREŠEVO
 • Najavljene radarske kontrole za 03. 10. 2019 -PS KREŠEVO

  17:00 do 18:00 sati Rakova Noga
  21:00 do 22:00 sati Resnik

 • PS NOVI TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 03. 10. 2019. -PS NOVI TRAVNIK

  07:30 do 09:00 sati R-439 Opara, OŠ
  14:30 do 16:00 sati R-439 Rastovci