Na sutrašnjoj sjednici Vlade SBK-a izvještaj o epidemiološkoj situaciji na području SBK

0
119

90. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona zakazana je za četvrtak, 31. 5. 2018.godine, u 9 sati

D N E V N I    R E D

 1. Zapisnik sa 89. sjednice Vlade Kantona – sekretar Vlade Kantona
 2. Rebalans Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu – Ministarstvo financija
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu – Ministarstvo finansija
 4. Mišljenje na Prostorni plan općine Busovača do 2026. godine – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 5. Prijedlog odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu – Ministarstvo finansija
 6. a) preraspodjela između Službe za zajedničke poslove i OŠ “Drvetine”, Bugojno
 7. b) preraspodjela između Službe za zajedničke poslove i MUP-a, Ureda za javne nabavke, Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova , Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno povjesnog nasljeđa
 8. c) preraspodjela između Službe za zajedničke poslove i MUP-a,
 9. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za inoviranje nastavnih planova i programa za srednje glazbene škole – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
 10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava tekuće zalihe za OŠ”Mehmedalija Mak Dizdar” Novi Travnik -Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
 11. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za predškolsko obrazovanje – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 12. Prijedlog odluke o isplati naknade članovima komisije za odabir projekata po javnom natječaju za finansiranje Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku peći za grijanje na pelet za potrebe Jedinice za podršku MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
 15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za ugradnju centralnog grijanja i rekonstrukciju prostorija CI Kiseljak – Ministarstvo privrede
 16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti OŠ”Mehmedalija Mak Dizdar” Novi Travnik za raspisivanje natječaja za popunu radnog mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 17. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za stipendiranje-školovanje djece branioca – Kantonalna uprava za branioce
 18. Prijedlog odluka o dodjeli ugovora za nabavku roba i usluga za braniteljsku populaciju – Kantonalna uprava za branioce
 19. a) LOT 1 – Nabavka sredstava za higijenu za potrebe paraplegičara
 20. b) LOT2 – Nabavka pomagala za paraplegičare
 21. c) LOT 3 – Nabavka ortopedskih pomagala za ruke
 22. d) LOT 4 – Nabavka ortopedskih pomagala za nog
 23. Saglasnost na izbor najpovoljnijih ponuda za nabavke za potrebe škola Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
 24. Saglasnost za nabavku uredskog namještaja i opreme – Kantonalna uprava za branitelje
 25. Saglasnost za nabavku računarske opreme za potrebe Oćinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 26. a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme
 27. Saglasnost za privremeno obavljanje poslova drugog radnog mjesta u Ministarstvu prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
 28. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe OŠ “Dolac” Travnik – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 29. Rezime konačnog izvještaja o izvršenoj reviziji utroška sredstava tekuće rezerve budžeta KSB/SBK od strane premijera i ministra finansija – Ministarstvo finansija
 30. Izvještaj o epidemiološkoj situaciji na području KSB/SBK u vezi oboljevanja ljudi od bruceloze za period 1.1 do 30.4.2018.godine – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 31. Prijedlog zaključka za rješavanje statusa poslovnog prostora koji koristi PPUD “Dalas” d.o.o. Novi Travnik – Agencija za privatizaciju
 32. Razrješenja i imenovanja
 33. a) Rješenje o imenovanju Stalne komisije za javnu nabavku putem izravnog sporazuma – Ured za javne nabavk

PREMIJER KANTONA

Tahir Lendo, dipl.ing.