Na području SBK kazna za nenošenje maske 300 KM

0
325

 

Prema odredbama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira SBK  određene su i prekršajne sankcije, koje se mogu izreći, a podrazumijevaju novčanu kaznu, uvjetnu osudu, ukor i zaštitne mjere.

Ovih dana se često može čuti kako su zbog kršenja određenih naredbi izrečene, uglavnom novčane kazne pojedincima, koji se, primjerice, ne pridržavaju policijskog sata ili ne poštuju rješenje o izrečenoj mjeri izolacije.

Za pojašnjenje visine izrečenih kazni zamolili smo Hasana Hodžića, glasnogovornika MUP-a SBK. Prema njegovim riječima visina izrečene kazne za kršenje mjere izolacije ili nepoštivanje kretanja u vrijeme policijskog sata (20 – 5 sati) je od 300 do 1 500 KM. Ukoliko se radi o maloljetnim licima, novčanu kaznu za njih plaćaju roditelji/staratelji i one se kreću od 200 do 1 000 KM.

Na upit o visini kazne za nenošenje zaštitne maske  Hodžić kaže da se taj prekršaj sankcionira novčanom kaznom od 300 KM, a ne 500 KM, kako su ovih dana objavljivali pojedini mediji.

Inače, Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira SBK uz ostalo, uređuje se javni red i mir na području Kantona  utvrđuju prekršaji protiv javnog reda i mira, te prekršajne sankcije koje se mogu izreći za počinjeni prekršaj.

Centralna