Na području PS Donji Vakuf noćni radari

0
239

 

 • Najavljene radarske kontrole za 21. 01. 2020. -PS TRAVNIK

  08:30 do 10:00 sati Turbe (Karaulska cesta)
  10:30 do 12:00 sati Kalibunar
  13:00 do 14:00 sati Dolac na Lašvi
  14:30 do 15:30 sati M-5 Šehida

 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 21. 01. 2020 -PS VITEZ

  17:00 do 21:00 sati ulica Kralja Tvrtka
  21:00 do 01:00 sati M-5 Bila 8kod LKV servisa)

 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 21. 01. 2020. -PS FOJNICA

  09:00 do 10:30 sati ulica Bosanska
  11:30 do 13:00 sati Tovarište

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 21. 01. 2020. -PS BUGOJNO

  09:00 do 10:30 sati ulica Armije BiH
  11:00 do 12:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Vrbanja (skretanje za Kandiju)
  13:00 do 14:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije (Koni)

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 21.01.2019. -PS DONJI VAKUF

  17:00 do 19:00 sati Prusac
  19:30 do 21:00 sati Nova Travnička
  21:30 do 23:00 sati Titova ulica

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 21. 01. 2019. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  00:00 do 01:00 sati ulica Vrbaska
  09:00 do 10:00 sati Boljkovac
  20:00 do 21:00 sati Trnovača

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 21. 01. 2020. -PS JAJCE

  08:30 do 10:30 sati M-16 Podbarevo, Tuk
  10:45 do 12:00 sati R-413b Hrastovi
  12:15 do 14:45 sati M-16 Lučina

 • PS BUSOVAČA
 • Najavljene radarske kontrole za 21. 01. 2020 -PS BUSOVAČA

  14:00 do 15:00 sati Gavrine Kuće
  15:00 do 16:00 sati ulica 1.mart/ožujak
  16:00 do 17:00 sati Kaonik
  17:00 do 18:00 sati Polje
  18:00 do 19:00 sati ulica N.Š.Zrinski

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 21 .01.2020. -PS KISELJAK

  08:30 do 11:00 sati Duhri
  12:00 do 14:30 sati A-1 Lepenica

 • PS NOVI TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 21. 01. 2020. -PS NOVI TRAVNIK

  09:00 do 10:30 sati M-16.4 Krnjića Potok
  12:00 do 13:30 sati M-16.4 V.Dom