Na lokalitetu Opara uočen do sada neistražen megalit

Ljepote novotravničkih nekropola stećaka privlače sve veći broj posjetitelja, ljubitelja prirode i zaljubljenika u povijesne tragove Bosne i Hercegovine.  

Nerijetko, ove lokalitete posjećuju povjesničari, kipari, arheolozi…  te organizirane grupe koje se bave proučavanjem  kulturno povijesnog naslijeđa. Jedan od takvih zaljubljenika, predsjednik  je  Udruge „Bosona“ Sarajevo gospodin Emir Medanhodžić koji je u pratnji city menadžera općine Novi Travnik obišao lokalitete sa stećcima počevši od gradske zone do Dubokog, Bistrog, Opare i Rostova.

Pri obilasku terena na lokalitetu Opara uočen je do sada neistražen megalitni kamen koji može biti u izravnoj vezi sa stećcima, ali o tome će konačan sud donijeti struka.

O ljepotama novotravničkih nekropola najbolje govore fotografije koje možete vidjeti u prilogu.

Općina Novi Travnik

 

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print