Na dnevnom redu i Prijedlog odluke o raspodjeli subvencije općinama za projekte održivog turizma

0
45

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi  Srednjobosanskog kantona (Službene novine  Srednjobosanskog kantona,  broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 33. Poslovnika o radu Vlade  Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

 

                                                         S A Z I V A M

         53. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 20.4.2017.                                                                            godine u 9 sati

            Za sjednicu predlažem

                                                     D N E V N I   R E D

1. Zapisnik sa 52. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade Kantona

2. Prijedlog odluke o uvajanu Programa utroška sredstava sa pozicije ” Transfer- poticaji vodoprivredi” za 2017.godinu – Ministrstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

3. Prijedlog odluke o izmjenama Plana javnih nabavki iz oblasti vodoprivrede za 2017.godinu – Ministrstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za pokretanje procedure za realizaciju projekata sa pozicije ” Transfer – poticaji vodoprivredi” za 2017.godinu – Ministrstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve  za potrebe Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve  za finansiranje 8. Međunarodnog susreta dijaliziranih i transplatiranih “Vitez 2017 – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 7. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za rekonstrukciju mokrih čvorova u OŠ “Kiseljak” Kiseljak – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 8. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za nabavku opreme u SSŠ”Fojnica” Kiseljak- Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 9.  Prijedlog odluke o utrošku sredstava za rekonstrukciju mokrih čvorova u SŠ “Kreševo” Kreševo – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta

10. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za nabavku opreme u MSŠ “Gornji Vakuf” Gornji Vakuf – Uskoplje – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

11. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za nabavku opreme u STŠ “Bugojno” Bugojno – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

12. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz Tekuće rezerve za Košarkaški klub “Travnik” – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

13. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za finansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za 2017.godinu (za II. mjesec) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

14. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo za 2017.godinu ( za III. mjesec) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije “Transfer – poticaji privredi za 2017.godinu ( LOT 8- sredstva rezerve) – Ministarstvo privrede

16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije “Transfer – poticaji privredi za 2017.godinu ( LOT 6- subvencije općinama za projekte održivog turizma) – Ministarstvo privrede

17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinansiranje  Međunarodnog sajma   “Dani trešnje2017 ” – Ministarstvo privrede

18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Dobretići za II. kvartal 2017. godine – Ministastvo finansija

19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – Ministarstvo finansija

20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

21. Prijedlog odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba i usluga za potrebe Vlade Kantona – Komisija za javne nabavke

         a) za nabavku štampanog materijala

         b) za nabavku računara, printera i fax aparata

         c) za servisiranje računara, printera i fax aparata

 22. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pomoćnog i potrošnog materijala za zbrinjavanje infektivnog otpada – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

 23. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku postrojenja za zbrinjavanje infektivnog otpada – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

 24. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za plaćanje II. privremene situacije za izvođenje radova ( Druga faza) na zgradi Depoa Kantonalnog arhiva – Kantonalni arhiv

 25.  Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za plaćanje I. dijela vršenja nadzora nad izvođenjem radova II. faze na zgradi  Depoa Kantonalnog arhiva – Kantonalni arhiv

 26. Saglasnost za zaključivaje ugovora o djelu za potrebe Kantonalnog arhiva – Kantonalni arhiv

 27. Saglasnost Općinskom sudu u Bugojnu za nabavku roba i usluga ( otvorenih ormara) – Ministarstvo pravosuđa i uprave

 28. Saglasnost za potpisivanje ugovora o djelu za niže potrošačke jedinice ( škole) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 29. Saglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki za potrebe škola – Ministarstvo znanosti, nauke i sporta

 30. Saglasnost za uvođenje nove relacije za prijevoz učenika  OŠ “Edhem Mulabdić” – Ministarstvo obrazovanja, nauke , kulture i sporta

 31. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za borbu protiv korupcije Vlade KSB/SBK za  period novembar 2016 – april 2017. – Ministarstvo unutrašnjih poslova

 32. Informacja o komisijama ( po zaključku Vlade) – Stručna služba

 33. Razrješenja i imenovanja

        a) Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Službe za zapošljavanje KSB/SBK – Ministarstvo privrede

           b) Rješenje o imenovanju interresorne grupe za analizu troškova ostvarivanja prava naknade plaće za rad polovinu punog radnog vremena roditelju djeteta sa  težim smetnjama u razvoju – Ministarstvo privrede

 

 

                                                                             PREMIJER KANTONA

                                                                              Tahir Lendo, dipl.ing.