Na 28. sjednici Općinskog vijeća usvojen Budžet općine Donji Vakuf za 2016. godinu

U zgradi općine Donji Vakuf u četvrtak je održana 28. redovna sjednica Općinskog vijeća. Na samom početku sjednice, predstavnici Instituta za građevinarstvo IG Banja Luka prezentirali su projekt Prostornog plana općine Donji Vakuf 2014. – 2034.

 

Pred vijećnicima su se našle izuzetno važne tačke dnevnog reda, a to su Prijedlog Budžeta općine Donji Vakuf za 2016. godinu,  Odluka o privremenom finansiranju Općine Donji Vakuf za period od 1.januara 2016. godine do 31. marta 2016. godine, kao i Odluka o izvršenju Budžeta općine za narednu godinu.

Klub vijećnika SDP-a, SBB-a i SDA u Općinskom vijeću Donji Vakuf, dostavili su nekoliko amandmana na Prijedlog Budžeta općine za narednu godinu. Nakon razmatranja i diskusije vijećnika, načelnika i pomoćnika načelnika, prihvaćeni su amandmani u stavci Grantovi za sport – traži se da se predloženih 60.000,00 KM poveća na 100.000,00 KM, a usvojeno je povećanje na 70.000 KM.

Umjesto planiranih 60.000,00 KM za stipendije studentima, traži se uvećanje na 70.000,00 KM, što je i prihvaćeno.

Tražilo se i uvećanje stavke Prijem pripravnika sa planiranih 80.000,00 KM na 120.000,00 KM, a u konačnici je prihvaćeno povećanje na 100.000 KM.

Općinskom vijeću Donji Vakuf iste amandmane su uputili i iz Kluba vijećnika SBB-a, a pored pomenutih, tražili su i da se, zbog evidentnih problema grijanja centralne Baš džamije, izdvoje sredstva za sufinansiranje ogrijeva te uvođenje novog granta za JOB Unija veterana Donji Vakuf. Obzirom da džamija kao vjerski objekt nije pravni subjekt, nemoguće je sufinansirati niti uvrstiti u neku od stavki budžeta općine.

Obzirom da je Prijedlog Budžeta općine Donji Vakuf za 2016. godinu usvojen sa 15 glasova za i 4 suzdržana, nije bilo potrebe o razmatranju Odluka o privremenom sufinansiranju Općine Donji Vakuf za period od 1.januara 2016. godine do 31. marta 2016. godine. Takođe, Odluka o izvršenju Budžeta općine Donji Vakuf za narednu godinu je jednoglasno usvojena.

Vijećnici su jednoglasno podržali i usvojili Odluku o utvrđivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade, koja ostaje u prošlogodišnjem iznosu od 0,04 KM/m2, jer nema osnove za povećanje ili umanjenje vrijednosti boda.

Uz sugestije predsjedavajućeg OV Zrile Tihomira da stručne službe mjesečno obezbijede izvještaj za svaki mjesec, jednoglasno je usvojen i Program rada Općinskog vijeća Donji Vakuf za 2016. godinu.

Nadzorni odbor JKUP “Čistoća” Donji Vakuf je na svojoj posljednjoj sjednici imenovao Aldijanu Imamović za v.d. direktora ovog preduzeća, vijećnici su sa 15 za, 2 protiv i 2 suzdržana glasa dali saglasnost na imenovoanj i usvojili ovu tačku dnevnog reda ali i Inicijativu za izmjene Statuta JKUP “Čistoća” Donji Vakuf.

Na 28. sjednici, vijećnici cu usvojili i Odluku o odobrenju uklanjanja i brisanja objekta “Željeznička zgrada” iz katastraske evidencije, Rješenje o poništavanju Rješenja o dodjeli neizgrađenog građevisnkog zemljišta “QU Pellet” d.o.o. Jajce, zatim Zaključak o odobravanju raspisivanja Javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog građevisnkog zemljišta i Informaciju o radu i funkcionisanju mjesnih zajednica Općine Donji Vakuf za 2015. godinu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print