Moameru Balihodžiću nagrada za autorsko stvaralaštvo u području ozbiljne muzike

0
464

U sarajevskoj Vijećnici sinoć je  održana  dodjela godišnjih nagrada AMUS-a.

Moameru Balihodžiću dodjeljena je  nagrada “Avdo Smailović”  za autorsko stvaralaštvo u području ozbiljne muzike za 2019. godinu.

Moamer Balihodžić rođen je 1983. u Jajcu. Osnovno muzičko obrazovanje stekao je u muzičkoj školi u Bugojnu. Obrazovanje je nastavio u Srednjoj muzičkoj školi u Zenici. Završio je dva smjera: muzičar općeg smjera i muzičar instrumentalist – harmonika. Kao harmonikaš ostvario je zapažene rezultate i osvojio mnoge nagrade. Muzičku akademiju završio je u Sarajevu također na dva odsjeka. Diplomirao je na odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju, a studij kompozicije je završio i diplomirao u klasi prof. dr. Dine Rešidbegovića. Komponovanje je usavršavao kod istaknutih profesora, a istakao se i kao dirigent za šta je dobio određena priznanja. Bavi se pedagoškim radom. Zaposlen je u Osnovnoj muzičkoj školi Mladen Pozajić u Sarajevu.

Nagrade su dobili:

Moamer Balihodžić, Dino Rešidbegović, Goran Bregović, Lana Paćuka, Tamara Karača Beljak, Mirko Šenkovski-Geronimo, Letu Štuke, Aldin Kurić Al’Dino, Emir Mejremić, Damir Galijašević, Edin Dervišhalidović/Dino Merlin, Dražen Kosorić, Džemaludin Latić, Hor Pontanima, Fatima Hadžić, Zlatan Fazlić Fazla, Elvidin Edo Krilić, Almir Hukelić Aka, Sead Lipovača Zele, Helem Nejse, Alma Švrakić. Nagradu za životno djelo za 2018. godinu dobio je Husein Kurtagić (posthumno), te nagradu za životno djelo za 2019. godinu Ljubica Berak.

izvor: hayat.ba