Ministarstvo privrede SBK: Potpisan Ugovor o dodjeli koncesije

U okviru postupka koji vodi Ministarstvo privrede SBK danas 14.07.2022.godine ministar Nisvet Hrnjić u ime Srednjobosanskog kantona kao koncesora, potpisao je Ugovor sa JP Elektroprivredom BiH d.d. Sarajevo koju predstavlja generalni direktor Admir Andelija i izvršni direktor za kapitalne investicije Senad Salkić, kao koncesionara, a koji se tiče izgradnje fotonaponske elektrane Gračanica I i fotonaponske elektrane Gračanica II – općina Bugojno, ukupne jačine 50 MW.
Potpisivanjem ovog Ugovora stečeni su zakonski preduslovi za investiranje JP Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo u ovaj veoma značajan projekat u oblasti proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije. Koncesija se daje na 30 godina, a rok za izgradnju fotonaponskih elektrana je 30 mjeseci po pravosnažnosti dobivene urbanističke saglasnosti.
Realizacija ovog projekta predstavlja nastavak niza projekata u oblasti proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije (postojeće solarne elektrane, vjetropark Vlašić, mini hidroelektrane) i put Kantona do glavnog cilja, a koji predstavlja samoodrživost u proizvodnji i potrošnji električne energije.
Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print