Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK: Podrška učenicima s posebnim potrebama

0
112

Zahvaljujući Vladi Srednjobosanskog kantona i Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK u saradnji s SEC p. j. Travnik 75 mladih osoba prošlo je edukaciju ”Asistencija u nastavi djeci s poteškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnim ustanovama”.

Nakon edukacije ove osobe su upućene u odgojno-obrazovne ustanove (predškolske ustanove, osnovne i srednje škole) u kojima postoji objektivna potreba za pružanje podrške učenicima s posebnim potrebama, saopćeno je iz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK.

Pomoćnici u nastavi kao inovacija u odgojno-obrazovnom radu s učenicima s poteškoćama predstavljaju podršku učeniku za uspješno praćenje odgojno-obrazovnog procesa i za uspješnije rješavanje socijalno-psiholoških prepreka.

Educirani pomoćnici u saradnji s nastavnikom procjenjuje i prati napredak djeteta, pomaže učitelju/nastavniku u postavljanju edukacijskih ciljeva, provodio programe u saradnji sa stručnjacima, te daje podršku kurikulumu (NPP) i školi kroz rad u školskom timu.

Pomoćnik ima primarnu ulogu asistenta u nastavnom procesu, a ne voditelja kroz odgojno obrazovni proces što je primarna uloga isključivo učitelja/nastavnika.

Ministarstvo obrazovanja SBK kroz ovakva nastojanja želi stručno podržati odgojno-obrazovni rad i pružiti podršku učeniku i nastavnicima u nastavi ali i roditeljima i njihovoj djecu u svakodnevnom životu.

izvor:novum.ba