Mine ugrožavaju pola miliona ljudi u BiH

0
14

Pola miliona ljudi u Bosni i Hercegovini ugroženo je minama, saopštio je Centar za uklanjanje mina u BiH povodom Međunarodnog dana podizanja svijesti o opasnosti od minsko-eksplozivnih sredstava, 4. aprila.

Sumnjiva površina u BiH obuhvata 838,29 kilometara kvadratnih ili 1,63 odsto u odnosu na ukupnu površinu BiH. Procjenjuje se da je u BiH preostalo 170.657 minsko-eksplozivnih sredstava.

S obzirom na to da je proljeće, iz Centra su upozorili da se na području gdje su se nekada vodila ratna dejstva još krije opasnost u vidu zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava.

“Apelujemo da se stanovništvo strogo pridržava postavljenih znakova upozorenja na mine i da i izbjegava nepoznata područja”, navodi se u saopštenju.

U BiH su od minsko-eksplozivnih sredstava do sada stradale 1.782 osobe, od kojih je 625 izgubilo život.

Centar za uklanjanje mina napominje da 28 godina od završetka rata i dalje dolazi do minskih nesreća u kojima stradaju građani, u prošloj godini stradalo je jedno lice na području grada Doboja kada je prilikom prikupljanja sekundarnih sirovina ušlo u minski obilježeno područje.

Ta površina je u 2023. godini smanjena za 31,99 kilometar kvadratni, a pronađeno je i uništeno 814 mina, 484 neeksplodiranih ubojitih sredstava i 194 komada kasetne municije.

Prema novoodobrenom roku, predviđeno je da BiH do 2027. godine bude očišćena od mina, ali dosadašnja dinamike ukazuje da će doći do produženja navedenog roka.

Vršilac dužnosti direktor Centra za uklanjanje mina u BiH Enis Horozović kaže da jedino dobra politička volja i efikasna koordinacija može voditi ka pronalasku adekvatnih rješenja i konačnoj eliminaciji zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava.

Ovogodišnje obilježavanja 4. aprila uključuju početak kampanje “Da li ste svjesni” koju realizuje Centar za uklanjanje mina u BiH i nevladina organizacija MAG s ciljem da se putem društvenih mreža distribuiraju poruke i materijali koji upozoravaju na minsku opasnost i na taj način spriječe minske nesreće.

U saradnji sa ministarstvima obrazovanja Republike Srpske i Federacije BiH i nadležnim pedagoškim zavodima i ove godine nastavlja se edukacija školske djece uzrasta od petog do devetog razreda na času upozoravanja na opasnost od mina.

Izvor: BHRT