Merkel pripremila velike promjene za useljenike: Novi uslovi za rad u Njemačkoj u pet faza

0
177

Novi plan integracije migranata u njemačko društvo, sistem obrazovanja i tržište rada je sačinjen, a iza njega stoji kancelarka Angela Merkel, prvih ljudi saveznih pokrajina te građanski sektor.

Plan bi trebao vrijediti najmanje deset godina, a na ovom se Nacionalnom akcijskom planu za integracije radilo tri godine, u njegovu stvaranju sudjelovalo je 300 predstavnika njemačkih država, gradova te 75 migrantskih organizacija. Usvojen je na velikom samitu kojem je predsjedavala Annette Widmann-Mauz, njemačka povjerenica za integraciju.

U prvoj fazi koja počinje još u matičnim zemljama traži se one koji su voljni obrazovati se i raditi kako bi se privukla deficitarna, ali i kvalificirana radna snaga.

Druga bi faza uključivala mjere početne integracije kao što su učenje jezika, savjeti za početak svakodnevnog života, priznanje ranije stečenih kvalifikacija.

Treća bi faza bila posvećena uključivanju i sudjelovanju u njemačkom društvu, a pritom se misli i na integraciju na tržište rada, ali i građanski angažman, gdje je očito kako se od novih useljenika u Njemačku očekuje da sudjeluju u općem društvenom životu, a ne samo u životu zajednice svojih sunarodnjaka iz zemlje iz koje potječu.

Četvrta faza bavi se temeljima za rast društva, što znači omogućavanje useljenicima da ravnopravno sudjeluju i imaju koristi od zdravstva, kulture, medija i sporta, dakle potiče se raznolikost u ovim sferama.

U petoj fazi cilj je učvršćivanje pripadnosti i solidarnosti sa svojim novim susjedima i njihovim društvom kojega useljenici postaju dio. Tu se podrazumijeva povećanje stepena naturalizacije, građanskog obrazovanja i sudjelovanja u njemu, jednake prilike na tržištu rada i kada se radi o poduzetništvu i o javnom sektoru.

Naglasak je i na naporima u suzbijanju diskriminacije i rasizma. Novi plan podrazumijeva i novo zanimanje – “integracijski nadzornik”, slobodno bismo preveli. Riječ je o Nijemcu koji bi mentorirao aplikante za migraciju u Njemačku kako bi se izbjegli svi eventualni nesporazumi koji su do sada ometali normalan suživot i integraciju migranata koji su u velikim brojevima stizali u najveću njemačku ekonomiju, prenosi Večernji list.