Međunarodni seminar o zaštiti šuma u Donjem Vakufu

0
144

 

U organizacija Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Udruženje šumarskih inžinjera i tehničara Federacije i  ŠPD-a “Srednjobosanske šume” d.o.o. Donji Vakuf, danas se u donjem vakufu održava seminar međunarodnog karaktera na temu zaštita i zdravlje šuma.

Seminar je organizovan sa ciljem da se sagleda trenutno stanje u šumarstvu Federacije BiH, sa stanovišta zdravstvenog stanja šuma. Jedan od prioriteta i ciljeva današnjeg seminara jeste i to da se predstave naučni radovi iz oblasti zaštite šuma, i da isti  posluže u praksi radi lakšeg upravljanja šumama.

„ Na osnovu dosadašnjih prikupljenih podataka, sa kojima raspolaže Udruženje, konstatovano je kada je u pitanju zdravstveno stanje šuma da isto nije zadovoljavajuće, ali isto tako nije zabrinjavajuće. Naime, radi se o velikoj količini sanitarnih sječa koje su posljedica lošeg zdravstvenog stanja u šumarstvu. Posljedica toga je svakako i ne postojanje Federalnog Zakona o šumama, kojeg već nemamo deset godina“ – istako je predsjednik Udruženja šumarskih inžinjera i tehničara Federacije BiH, Refih Hodžić, prije početka seminara u Donjem Vakufu.

Glavna tema današnjeg seminara u Donjem Vakufu po pitanju zaštite i zdravstvenog stanja šuma je: „ Integralna zaštite šuma sa međunarodnim učešćem”.

Tokom cijelodnevnog seminra za šumare u Donjem Vakufu bit će prezentiran monitoring populacije potkornjaka smrče u šumama Centralne Bosne; izbor provenijencije sadnog materijala u funkciji očuvanja zdravstvenog stanja sastojine.

Također, bit će riječi o šumskim požarima, uzročnicima i štetama u šumama na području SBK, te ostala važna pitanja iz oblasti zaštite šuma, sa akcentom na zdraveno stanje šuma.

Pored renomoranih profesora iz Bosne i Hercegovine, gosti ovogodišnjeg seminara su šumarski eksperti iz Turske.