Maturanti posjetili nekropolu stećaka u Starom Selu

U sklopu izborne nastave iz predmeta socijologija, učenici Mješovite srednje škole Donji Vakuf sa profesoricom Sanitom Verem posjetili su nekropolu stećaka u Starom Selu. 

Prema riječima profesorice Verem kroz izbornu nastavu obrađivali temu kulturna baština i tradicija , s posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu. “ U sklopu izborne nastave govorili smo i o stećcima, a obzirom da u svom bližem okruženju imamo ovako značajnu nekroplo odlučili smo se na organizovani obilazak ovog spomenika naše kulturno – historijske baštine. Iz razgovora sa učenicima zaključila sam da veoma malo znaju o stećcima i da većina nije nikada posjetila nekropolu, stoga je ovo bila izuzetna prilika da učenici koji završavaju srednjoškolsko obrazovanje upoznaju sa svojom historijom, konkretno na terenu.” – istakla je Sanita Verem, profesorica MSŠ Donji Vakuf. Posjeta nekropoli stećaka u Starom Selu organizovana je uz podršku općinskog načelnika koji je obezbjedio  prijevoz učenika i direktorice škole, Altijane Ćemer a prigodan čas historije upriličen je zahvaljujući angažmanu Društva za zaštitu kulturno – historijske baštine

“ Mi smo na izbornoj nastavi učili o stećcima, pa smo odlučili posjetiti nekroplu u Starom Selu obzirom da se nalazi u blizini našeg grada. Ja sam i ranije sa roditeljima imala priliku boraviti na ovom lokalitetu i uvijek se rado vraćam na ovo mjesto.” – istakla je učenica Dalila Šeho.

 

Tokom posjete nekropoli svoja saznanja o ovom spomeniku  kulture sa nama je podijelio i mještanin Šaban.

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print