Ljekarski pregled za polaznike predškole OŠ Hasan Kjafija Pruščak

0
90
Informacija o ljekarskom pregledu djece koja će pohađati Program predškole OŠ Hasan Kjafija Pruščak.
Pregled će se obaviti u srijedu 22.03.2023. godine od 07h u Domu zdravlja Donji Vakuf.
Napomena: Ponijeti zdravstvenu knjižicu.