Kvadrat novih stanova u BiH skuplji skoro 50% u odnosu na prošlu godinu, košta čak 2.587 KM

Agencija za statistiku BiH objavila je analizu prosječne cijene prodatih novih stanova po kvadratnom metru. U poređenju sa istim periodom prošle godine prosječna cijena je veća za 47,5 posto – odnosno iznosi 2.587 KM.

Analizirajući prosječnu cijenu prodatih novih stanova po kvadratnom metru, Agencija je došla do rezultata da je, u poređenju sa istim periodom prošle godine – cijena pomenutih stanova veća za 47,5 posto.

Broj prodatih stanova u trećem kvartalu ove godine, u odnosu na treći kvartal 2021. godine, manji je za 13,5 posto. Također, u poređenju sa ukupnim brojem prodatih stanova prošle godine, u ovome je zabilježeno smanjenje za 2,6 posto.

Agencija za statistiku BiH prilikom prikupljanja podataka koristila je Kvartalni izvještaj o cijenama prodatih novih stanova.

Prodati novi stanovi po kvadratnom metru u trećem kvartu 2022. godine (Agencija za statistiku BiH)

Prodati novi stanovi po kvadratnom metru u trećem kvartu 2022. godine (Agencija za statistiku BiH)

Iz agencije napominju da prilikom prikupljanja ovih podataka nisu obuhvaćene cijene starih stanova. Također, izuzeti su i stanovi na kojima su izvedeni samo grubi građevinski radovi.

Prosječna cijena za Bosnu i Hercegovinu izračunata je stavljanjem u odnos ukupne ostvarene vrijednosti svih novih prodatih stanova u izvještajnom kvartalu u cijeloj Bosni i Hercegovini (u KM) i ukupne korisne površine prodatih novih stanova.

Strukture prosječne cijene prodatih novih stanova (Izvor: Agencija za statistiku BiH)

Strukture prosječne cijene prodatih novih stanova (Izvor: Agencija za statistiku BiH)

Agencija za statistiku BiH prilikom prikupljanja podataka koristila je Kvartalni izvještaj o cijenama prodatih novih stanova.

Kvartalni izvještaj o cijenama prodatih novih stanova ispunjavaju pravne osobe koje se bave primarnom djelatnošću građevinarstvom.

Izvor: Klix.ba

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print