Kurs MOVIEQ u Donjem Vakufu

0
216

Nakon ublažavanja mjera pandemije u našoj domovini, prva grupa mladih Donjeg Vakufa je uspješno završila kurs MOVIEQ.

Ovo je nastavak realizacije projekta obuke mladih kritičkom mišljenju, empatiji, timskom radu i drugim vještinama korisnim za mlade.

Asocijacije za aktivno društvo Donji Vakuf pomaže mladima da budu aktivan i produktivan dio društva i zajednice.