Kroz projekciju ratnog intervjua evocirane uspomene na najteži period

0
181

Kroz Izložbu ratnih fotografija pripadnika 370. donjovakufske slavne brigade i promociju ratnog intervjua koji su, gostujući na televiziji BiH te ratne ’94 godine dali  Nakib Abdagić Kiban, Ibrahim Čustić i Behdžet Omeragić,  posjetioci ovog programskoj sadžaja zajedno su evocirali uspomene na najteži  period, period  borbe za slobodnu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu.

Ovo je prilika da se nakon 25 godina, u trenutku kada živimo neki novi život prisjetimo  kako je to nekad izledalo, u ratnim danima. Ideju o posjetama ratištima BiH sa predstavom  Hamzom Pogorelac dao je Nakib Abdagić Kiban. Na taj način mi smo željeli prenijeti  istinu o našim ratištima, istinu o Donjem Vakufu, slobodnoj teritoriji Prusca, Bugojnu i Gornjem Vakufu. S tim ciljem mi smo ušli u Sarajevo 07. januara ratne 1994. – istakao je Ibrahim Ćustić koji je prisutne posjetioce uveo u projekciju snimka ratnog inetrvjua upriličene u utorak, 10.septembra  2019. u Centru za kulturu, informisanje i sport Donji Vakuf u sklopu Programa obilježavanja općine Donji Vakuf.