Krajem aprila na evidencijama 524.061 nezaposlena osoba

U Bosni i Hercegovini je zaključno sa 30. aprilom ove godine bilo 524.061 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u BiH.

U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 6.309 osoba ili 1,19 posto. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, njih 272.737 ili 52,04 posto su žene, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 4.953 osoba (1,29 posto), u Republici Srpskoj za 1.163 osoba (0,86 posto), a u Brčko distriktu BiH za 193 osoba (1,64 posto).

U strukturi lica koja traže zaposlenje NKV radnika je 141.026 ili 26,91 posto, PKV 9.186 ili 1,75 posto, KV 176.186 ili 33,62 posto, VKV 2.762 ili 0,53 posto, NSS 1.440 ili 0,27 posto, SSS 144.242 ili 27,52 posto, VŠS 7.378 ili 1,41 posto I VSS 41.841 ili 7,98 posto.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 33,62 posto, te radnici sa SSS 27,52 posto.

U aprilu je ukupno 18.798 osoba brisano sa evidencija službi zapošljavanja. Od tog broja zaposleno je 12.717 osoba.

Istovremeno je za 5.879 osobu prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 5.646 novih radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u martu ove godine, u pravnim subjektima u BiH bilo je zaposleno 721.633 osoba, a od toga 299.420 žena. U odnosu na februar ove godine broj zaposlenih lica se povećao za 0,5 posto, a broj zaposlenih žena se također povećao za 0,5 posto.

Stopa registrovane nezaposlenosti za mart 2016. godine iznosila je 42,4posto i u odnosu na februar 2016. godine smanjila se za 0,4 postotna poena.

 

                                                                                                                                           /izvor:fena/

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print