Konkurs za upis u prvi razred Medrese ”Reis Ibrahim-ef. Maglajlić” u Banjoj Luci

Na osnovu odredbi člana 4., stav 5., Pravilnika sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred medresa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini (”Glasnik RIZ-a”, broj: 1-2, januar-februar 2023. godine) i i člana 29. Statuta, Medresa Reis Ibrahim-ef. Maglajlić raspisuje
K O N K U R S
za upis učenika u I (prvi) razred Medrese ”Reis Ibrahim-ef. Maglajlić” u Banjoj Luci
u školskoj 2023/2024. godini
Kandidati za upis u Medresu ”Reis Ibrahim-ef. Maglajlić” u Banjoj Luci, u školskoj 2023/2024. godini treba da ispunjavaju sljedeće uvjete:
a) da nisu stariji od 18 godina,
b) da su sa uspjehom završili osnovno obrazovanje prema Nastavnom planu i okvirnom programu za osnovnu školu,
c) da su završili završni razred osnovne škole s primjernim vladanjem.
Prijava i upis učenika u prvi razred u školsku 2023/2024. godinu realizirat će se dostavom putem e-maila (medresa@muftijstvobanjalucko.ba), putem pošte ili lično u sekretarijatu Škole.
Kandidati za upis u medrese neće polagati prijemni ispit.
Kandidati koji su hafizi, učenici generacije u osnovnoj školi i učenici koji su ostvarili odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u posljednja četiri razreda osnovne škole, uz priložene dokumente kojima potvrđuju svoj status, bit će bodovani s najvećim brojem bodova po svim kriterijima bodovanja i odmah primljeni.
Uz prijavu na konkurs za upis učenika u prvi razred medrese svaki kandidat priložit će sljedeće dokumente:
1. svjedodžbu o završenom IX, odnosno završnom razredu osnovne škole,
2. uvjerenje o uspjehu u VI, VII i VIII, odnosno uvjerenja o uspjehu u tri razreda koji prethode završnom razredu osnovne škole,
3. uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi za učenike koji su po završetku osnovne škole obavezni polagati eksternu maturu,
4. originalne i prevedene na bosanski jezik dokumente iz tačaka 2), 3) i 4), ovjerene od strane ovlaštenog sudskog prevodioca, ako je kandidat završio osnovnu školu u inozemstvu ili u Bosni i Hercegovini po nastavnom planu i programu druge države, a rješenje o nostrifikaciji će predati nakon objavljivanja rezultata upisa, najkasnije do 31. augusta tekuće godine,
5. izvod iz matične knjige rođenih,
6. druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na takmičenju učenika osnovnih škola na kantonalnom/regionalnom i takmičenju na nivou muftijstva, na nivou entiteta u Bosni i Hercegovini ili na državnom takmičenju u Bosni i Hercegovini i nivou Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i na međunarodnom takmičenju učenika osnovnih škola.
Rok za prijavu i upis kandidata je od 1. do 24. juna 2023. godine.
Medresa će objaviti rezultate prijema i upis učenika na web stranici Medrese, najkasnije tri dana nakon isteka roka za aplikaciju za prijem učenika.
Primljeni kandidati obavezni su preporučenom poštom ili lično dostaviti originalnu dokumentaciju u medresu najkasnije tri dana od dana objavljivanja konačne liste rezultata prijema učenika u sekretarijat Medrese.
Dodatne informacije u vezi s prijavom, prijemom i upisom učenika kandidati mogu dobiti na službenoj web stranici medrese medresabl.edu.ba i putem službene e-mail adrese medrese medresa@muftijstvobanjalučko.ba.
Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print