Konačno rekonstruisana zgrada Prvog zasjedanje ZAVNOBiH-a

Zgrada u kojoj je 25. novembra 1943. godine bilo prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBiH) je konačno obnovljena.

Savez antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata je objavio fotografije rekonstruisane građevine u Mrkonjić Gradu. Zahvalili su se svima onima koji su tome doprinijeli. Komisija za očuvanje državnih spomenika Bosne i Hercegovine je 2002. ovu građevinu proglasila nacionalnim spomenikom.

Građevina u kojoj je stvarana savremena Bosna i Hercegovina je godinama propadala, jer niti jedna razina vlasti nije željela dati novac za njenu rekonstrukciju. Svakog 25. novembra je mjesto susreta tokom obilježavanja Dana državnosti.

Bosna i Hercegovina je nakon skoro pet stoljeća obnovila svoju državnost upravo na prvom zasjedanju Zemaljskog antifašističkog vijeća. Tada su usaglašene individualne i kolektivne slobode i prava građana nakon Drugog svjetskog rata. Ključan je bio dogovor da država nije “ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska, i hrvatska i muslimanska”.

 

 

 

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print