Konačni rezultati za savjete mjesnih zajednica

0
145

Objavljujemo rezultate izbora za članove savjete mjesnih zajednica na području općine Donji Vakuf.U nastavku teksta možete saznati zvanične rezultate iz svih 13 donjovakufskih mjesnih zajednica, a prema podacima Komisije za izbor članova savjeta mjesnih zajednica:

 

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA

ODRŽANIH 25.03.2017. godine

(redoslijed kandidata po broju važećih glasova)

 

MJESNA ZAJEDNICA DONJI VAKUF I

 

1)

Ukupan broj potpisa na izvodu iz Centralnog biračkog spiska

 

108

 

2)

Broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji

108

 

3)

Test tačnosti: 1) = 2) , ako nisu upisati razliku

0

 

A)

Ukupan broj nevažećih glasačkih listića  (neoznačeni i ostali)

0

 

 

B)

Ukupan broj važećih glasačkih listića

108

 

C)

Ukupan broj svih glasačkih listića (A+B)

108

 

D)

Test tačnosti: C = 2), ako nisu upisati razliku

0

 

Redni broj

Kandidat

Broj važećih glasova

1.

CERO REFIK

58

2.

BEĆAR SALIH

56

3.

TUPARA ISMAIL

24

4.

KAPETAN MIRSAD

19

5.

ĆOSIĆ NIJAZ

16

6.

ŠPIRIĆ NIKOLA

14

7.

SOFTIĆ MUHAMED

12

8.

DUZIĆ AZAMA

9

9.

DŽIHAN NEZIR

9

10.

BASARA SABIT

6

11.

MAHMUTOVIĆ IDRIZ

4

           

 

 

 

MJESNA ZAJEDNICA DONJI VAKUF II

 

1)

Ukupan broj potpisa na izvodu iz Centralnog biračkog spiska

 

222

2)

Broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji

222

 

3)

 

Test tačnosti: 1) = 2) , ako nisu upisati razliku

0

 

 

 

 

 

Ukupan broj nevažečih glasačkih listića  (neoznačeni i ostali)

1

 

 

Ukupan broj važećih glasačkih listića

221

 

Ukupan broj svih glasačkih listića (A+B)

222

 

Test tačnosti: C = 2), ako nisu upisati razliku

0

 

         

 

Redni broj

Kandidat

Broj važećih glasova

1.

SMAJLOVIĆ EDIN

149

2.

IMAMOVIĆ SEDIN

50

3.

OSMANI ZUDI

42

4.

HABIB NERMIN

38

5.

ŠVAGO DENIS

37

6.

AJANOVIĆ JASMIN

36

7.

KORUGIĆ ZAHID

34

8.

OSMIĆ ARMEL

33

9.

RAMLJAK ENIZ

32

10.

PURIVATRA MUJO

28

11.

ZAHIROVIĆ ALDIN

26

12.

KURIĆ JUSUF

25

13.

ĐULOVIĆ RUJANAC ADISA

13

14.

TERZIĆ NEDIM

11

15.

DRAGINOVIĆ RASIM

11

16.

ŠUTKOVIĆ ISMET

9

 

 

 

 

MJESNA ZAJEDNICA DONJI VAKUF III

 

1)

Ukupan broj potpisa na izvodu iz Centralnog biračkog spiska

 

221

2)

Broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji

221

3)

Test tačnosti: 1) = 2) , ako nisu upisati razliku

0

A)

Ukupan broj nevažečih glasačkih listića 

 

(neoznačeni i ostali)

0

 

B)

 

Ukupan broj važećih glasačkih listića

221

 

C)

Ukupan broj svih glasačkih listića (A+B)

221

D)

Test tačnosti: C = 2), ako nisu upisati razliku

0

 

Redni broj

Kandidat

Broj važećih glasova

1.

KURIĆ NIHAD

62

2.

ČALUK ESAD

43

3.

ŠUTKOVIĆ NIHAD

42

4.

AJANOVIĆ BESUDIN

41

5.

ŠEHO NAMIR

40

6.

ŠUTKOVIĆ NERMIN

32

7.

ZAHIROVIĆ RAMIZ

28

8.

TALAM ADIS

26

9.

OMERAGIĆ ZAKIR

25

10.

JUSIĆ MEVLUDIN

24

11.

BEHREM ADIS

21

12.

REJHAN SULEJMAN

21

13.

MALKIĆ ASAF

18

14.

MALKIĆ MUAMER

13

 

MJESNA ZAJEDNICA DONJI VAKUF IV

 

1)

Ukupan broj potpisa na izvodu iz Centralnog biračkog spiska

 

144

2)

Broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji

144

3)

Test tačnosti: 1) = 2) , ako nisu upisati razliku

0

A)

Ukupan broj nevažečih glasačkih listića  (neoznačeni i ostali)

3

 

B)

Ukupan broj važećih glasačkih listića

141

C)

Ukupan broj svih glasačkih listića (A+B)

144

D)

Test tačnosti: C = 2), ako nisu upisati razliku

 

 

Redni broj

Kandidat

Broj važećih glasova

1.

ČALUK SENAD

55

2.

OMERAGIĆ HARUN

48

3.

HADŽIĆ IZET

38

4.

MURATBEGOVIĆ ĐEMILA

24

5.

ADŽEMOVIĆ SEAD

23

6.

      RUJANAC MEHMED

15

7.

MUSTAJBEGOVIĆ SEMIR

12

8.

ZAHIROVIĆ MUSTAFA

10

9.

HRVAČIĆ HARIS

8

 

 

 

MJESNA ZAJEDNICA GUVNA

 

1)

Ukupan broj potpisa na izvodu iz Centralnog biračkog spiska

 

33

2)

Broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji

33

3)

Test tačnosti: 1) = 2) , ako nisu upisati razliku

0

A)

Ukupan broj nevažečih glasačkih listića  (neoznačeni i ostali)

0

 

B)

Ukupan broj važećih glasačkih listića

33

C)

Ukupan broj svih glasačkih listića (A+B)

33

D)

Test tačnosti: C = 2), ako nisu upisati razliku

0

 

Redni broj

Kandidat

Broj važećih glasova

1.

HOZIĆ ENES

14

2.

SIJAMIJA MESUD

9

3.

HOZIĆ ADIS

8

4.

HOZIĆ ERMIN

8

5.

KARAOSMANOVIĆ NIHAD

4

 

 

 

MJESNA ZAJEDNICA PRUSAC

 

1)

Ukupan broj potpisa na izvodu iz Centralnog biračkog spiska

 

121

2)

Broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji

121

3)

Test tačnosti: 1) = 2) , ako nisu upisati razliku

0

A)

Ukupan broj nevažečih glasačkih listića  (neoznačeni i ostali)

0

 

B)

Ukupan broj važećih glasačkih listića

121

C)

Ukupan broj svih glasačkih listića (A+B)

121

D)

Test tačnosti: C = 2), ako nisu upisati razliku

0

 

 

 

 

Redni broj

Kandidat

Broj važećih glasova

1.

DAUTOVIĆ MUGDIM

67

2.

BEGAN SAKIB

47

3.

PALALIĆ RASIM

34

4.

ČIZMO TARIK

33

5.

ŠKANDRO ENES

27

6.

ŽULJKO RASIM

23

7.

BORIĆ EDIN

21

8.

TERZIĆ EDHEM

20

9.

REDŽIĆ NESIM

19

10.

KULAŠ ZAHID

19

11.

KULAŠ SENAD

19

12.

ŽULJKO EMIR

16

13.

HUBLJAR ABDURAHMAN

11

 

 

 

 

 

MJESNA ZAJEDNICA TORLAKOVAC

 

1)

Ukupan broj potpisa na izvodu iz Centralnog biračkog spiska

 

243

2)

Broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji

243

3)

Test tačnosti: 1) = 2) , ako nisu upisati razliku

0

A)

Ukupan broj nevažečih glasačkih listića  (neoznačeni i ostali)

0

 

B)

Ukupan broj važećih glasačkih listića

243

C)

Ukupan broj svih glasačkih listića (A+B)

243

D)

Test tačnosti: C = 2), ako nisu upisati razliku

0

 

Redni broj

Kandidat

Broj važećih glasova

1.

PURIVATRA VEHIDIN

147

2.

RAMLJAK MEHMED

86

3.

ČIZMIĆ MESUD

73

4.

MUKANOVIĆ ASMER

71

5.

KOSOVAC EDITA

69

6.

IMOČANIN MIDHET

68

7.

MUJIĆ ELDIN

60

8.

KOVAČEVIĆ BENJAMIN

57

9.

VINČEVIĆ ALMIR

56

10.

SMAJIĆ SEDIN

44

11.

KOVAČEVIĆ ADMIR

42

12.

KOVAČEVIĆ MIRZUDIN

41

13.

MUJIĆ AMRA

33

14.

OPARDIJA HIKMET

32

15.

DOGAN OMER

22

 

 

 

MJESNA ZAJEDNICA BABIN POTOK

 

1)

Ukupan broj potpisa na izvodu iz Centralnog biračkog spiska

 

93

2)

Broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji

93

3)

Test tačnosti: 1) = 2) , ako nisu upisati razliku

0

A)

Ukupan broj nevažečih glasačkih listića  (neoznačeni i ostali)

0

 

B)

Ukupan broj važećih glasačkih listića

93

C)

Ukupan broj svih glasačkih listića (A+B)

93

D)

Test tačnosti: C = 2), ako nisu upisati razliku

0

 

Redni broj

Kandidat

Broj važećih glasova

1.

OPARDIJA MUNEVER

44

2.

OPARDIJA SAMIR

34

3.

OPARDIJA ZAKIR

31

4.

ŽILIĆ DAMIR

26

5.

ŠEĆIČ ABDURAHMAN

23

6.

      AJANOVIĆ ŠERIF

19

7.

KERAN BELMA

19

8.

HABIB OMER

18

 

 

 

 

 

 

 

MJESNA ZAJEDNICA VRBAS

 

1)

Ukupan broj potpisa na izvodu iz Centralnog biračkog spiska

144

 

2)

Broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji

144

3)

Test tačnosti: 1) = 2) , ako nisu upisati razliku

0

A)

Ukupan broj nevažečih glasačkih listića 

(neoznačeni i ostali)

0

 

B)

Ukupan broj važećih glasačkih listića

144

C)

Ukupan broj svih glasačkih listića (A+B)

144

D)

Test tačnosti: C = 2), ako nisu upisati razliku

0

 

Redni broj

Kandidat

Broj važećih glasova

1.

BURZIĆ VEHIDIN

115

2.

JUSIĆ ALMIR

29

3.

KOSOVAC SULJO

24

4.

JUSIĆ RASIM

23

5.

RAHMANOVIĆ MIRSADA

22

6.

RAHMANOVIĆ SENAD

13

 

 

 

MJESNA ZAJEDNICA OBORCI

 

1)

Ukupan broj potpisa na izvodu iz Centralnog biračkog spiska

 

140

2)

Broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji

140

3)

Test tačnosti: 1) = 2) , ako nisu upisati razliku

0

A)

Ukupan broj nevažečih glasačkih listića  (neoznačeni i ostali)

0

 

B)

Ukupan broj važećih glasačkih listića

140

C)

Ukupan broj svih glasačkih listića (A+B)

140

D)

Test tačnosti: C = 2), ako nisu upisati razliku

0

 

Redni broj

Kandidat

Broj važećih glasova

1.

BALIHODŽIĆ REFIK

96

2.

UGARAK BEKIR

59

3.

BALIHODŽIĆ AKIF

53

4.

BALIHODŽIĆ KASIM

53

5.

PAJIĆ OMER

53

6.

BALIHODŽIĆ IZUDIN

41

7.

BALIHODŽIĆ ALMIN

37

8.

HRVAČIĆ KENAN

36

9.

JUSUFIJA RASIM

24

10.

HAZNADAREVIĆ

HUSEJIN      

 

17

9.

JUSUFIJA RASIM

24

10.

HAZNADAREVIĆ HUSEJIN

17

 

 

 

MJESNA ZAJEDNICA ŠEHERDŽIK

 

1)

Ukupan broj potpisa na izvodu iz Centralnog biračkog spiska

 

172

2)

Broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji

172

3)

Test tačnosti: 1) = 2) , ako nisu upisati razliku

0

 

A)

 

Ukupan broj nevažečih glasačkih listića  (neoznačeni i ostali)

0

 

B)

Ukupan broj važećih glasačkih listića

172

C)

Ukupan broj svih glasačkih listića (A+B)

172

D)

Test tačnosti: C = 2), ako nisu upisati razliku

0

 

Redni broj

Kandidat

Broj važećih glasova

1.

MEMIŠ MIRZA

122

2.

DŽANAN NESIB

68

3.

BULAJA BEĆIR

63

4.

ŠEGO SULEJMAN

61

5.

HODŽIĆ SADIK

54

6.

JUGO ASIM

33

7.

GALEŠIĆ ZEJNEDIN

26

8.

ĐULOVIĆ EMINA

25

9.

MUSIĆ MIRNES

23

10.

GALEŠIĆ AHMED

20

 

 

 

 

MJESNA ZAJEDNICA ĆEHAJIĆI

 

1)

Ukupan broj potpisa na izvodu iz Centralnog biračkog spiska

 

105

2)

Broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji

105

3)

Test tačnosti: 1) = 2) , ako nisu upisati razliku

0

A)

Ukupan broj nevažečih glasačkih listića 

(neoznačeni i ostali)

0

B)

Ukupan broj važećih glasačkih listića

105

C)

Ukupan broj svih glasačkih listića (A+B)

105

D)

Test tačnosti: C = 2), ako nisu upisati razliku

0

 

Redni broj

Kandidat

Broj važećih glasova

1.

SELMAN ALMIN

48

2.

ĐULOVIĆ AZRUDIN

43

3.

SULTANOVIĆ MUSTAFA

37

4.

BRISTINA SAFET

17

5.

OPARDIJA MUHAMED

14

 

 

 

 

MJESNA ZAJEDNICA JEMANLIĆI

 

1)

Ukupan broj potpisa na izvodu iz Centralnog biračkog spiska

 

89

2)

Broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji

89

3)

Test tačnosti: 1) = 2) , ako nisu upisati razliku

0

 

A)

 

Ukupan broj nevažečih glasačkih listića  (neoznačeni i ostali)

0

 

B)

Ukupan broj važećih glasačkih listića

89

C)

Ukupan broj svih glasačkih listića (A+B)

89

D)

Test tačnosti: C = 2), ako nisu upisati razliku

0

 

Redni broj

Kandidat

Broj važećih glasova

1.

MLINAREVIĆ ENIZ

47

2.

ČALUK BAHRUDIN

25

3.

ŠLJIVO MUZAFIR

16

4.

ĐUKIĆ SEMIN

10

5.

HODŽIĆ SEAD

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Ime i prezime

Pozicija

Potpis

Hamida Ašiš

Predsjednik komisije

 

Nermana Mlinarić

Član

 

Sanel Turbo

Član