Kompaniji “Promo” potreban diplomirani ekonomista

0
251

Kompanija “PROMO“ d.o.o. Donji Vakuf raspisuje

 OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

-DIPLOMIRANI EKONOMISTA, sa i bez radnog iskustva

 Obavezno je poznavanje engleskog jezika.

Mjesto rada: Donji Vakuf

Kandidati su dužni uz prijavu na oglas dostaviti:

– diplomu o završenom Ekonomskom fakultetu

– potvrdu o radnom iskustvu, ukoliko kandidat ima radnog iskustva

– životopis (CV)

Kandidati prijave s pratećom dokumetacijom mogu dostaviti na sljedeću e-mail adresu posao@promo.ba .

 

Konkurs ostaje otvoren do 01.02. 2021. godine.