Kompaniji „Promo“ Donji Vakuf potrebni inženjeri mašinstva i arhitekture

0
550

“PROMO“ d.o.o.

Donji Vakuf

Datum : 25.01. 2018.

Kompanija “PROMO“ d.o.o. Donji Vakuf raspisuje

 

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

 

  1. DIPLOMIRANI INŽENJER MAŠINSTVA ili INŽENJER – SMJER MEHANIČKA PRERADA DRVETA, sa ili bez radnog iskustva – 2 izvršioca.
  2. DIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE, sa ili bez radnog iskustva – 1 izvršilac.

Uslovi:

– Da su kandidati završili Mašinski fakultet, mehanička obrada drveta u zvanju bakalaureat ili magistar mašinske struke.

– Da su kandidati završili Arhitektonski fakultet u zvanju bakalaureat ili magistar arhitektonske struke.

Kandidati su dužni uz prijavu na oglas dostaviti:

– diplomu o završenom fakultetu

– potvrdu o radnom iskustvu, ukoliko kandidat ima radnog iskustva

– životopis

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u javnim glasilima.