Kompanija “Promo” d.o.o. Donji Vakuf, raspisuje oglas za prijem u radni odnos

0
338

 

 

Kompanija “PROMO“ d.o.o. Donji Vakuf raspisuje

 OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

DIPLOMIRANI EKONOMISTA, sa i bez radnog iskustva

Mjesto rada: Donji Vakuf

Kandidati su dužni uz prijavu na oglas dostaviti:

– diplomu o završenom Ekonomskom fakultetu

– potvrdu o radnom iskustvu, ukoliko kandidat ima radnog iskustva

– životopis (CV)

 

Kandidati prijave s pratećom dokumetacijom mogu dostaviti na sljedeću e-mail adresu posao@promo.ba .

 

Konkurs ostaje otvoren do 20. marta 2020. godine.

 

Donji Vakuf, dana 06.03. 2020.