Komisija Predstavničkog doma BiH podržala ukidanje “bijelog hljeba”

0
52

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH danas je većinom glasova podržala Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH kojim je predviđeno ukidanje naknade izabranim funkcionerima po isteku mandata u trajanju jedne godine, tzv. “bijelog hljeba”.

Protiv prijedloga glasao je jedino predsjedavajući Komisije Vjekoslav Bevanda (HDZBiH) koji je predložio odgodu izjašnjavanja kako bi od novog saziva Vijeća ministara bilo zatraženo da u roku 60 dana od formiranja predloži novu politiku plaća i naknada u institucijama BiH za period od 2015. do 2018., kao i sveobuhvatan Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, što nije dobilo podršku ostalih članova Komisije.

Bevanda je precizirao da je po osnovu “bijelog hljeba” u 2014. isplaćeno 176.000 KM, a u 2013. 132.000 KM, te da su  pravni eksperti upozorili Vijeće ministara BiH da bi u slučaju tužbi osoba izvedenih iz tog prava te osobe dobile spor i odštetu.

Članica Komisije Aleksandra Pandurević (SDS) istakla je da bi usvajanjem predloženih izmjena “bijeli hljeb” bio ukinut izabranim funkcionerima koji stupe na dužnost tek nakon 2018., jer onima koji su stekli to pravo, ono ne može biti ukinuto.

O ovom Prijedlogu Zakona Predstavnički dom PSBiH će raspravljati sutra na sjednici tog doma.

                                                                                                                           /izvor:bhrt.ba/