Koliko će građane koštati elektronski potpis u ličnoj karti

Fokus donosi detalje: Onaj ko želi da mu se aktivira elektronski potpis u ličnoj karti morat će potpisati ugovor sa IDEEAA-om

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) pripremila je odluku o visini naknade za izdavanje kvalificirane potvrde kojom će se omogućiti upotreba sigurnog elektronskog potpisa, saznaje Fokus.ba.

Da bi IDDEEA počela s upisom certifikata u lične karte građana, a koji su potrebni da bi se svakom vlasniku lične karte pohranio elektronski potpis u ličnu kartu, Vijeće ministara BIH mora u što skorijem roku usvojiti navedenu odluku.

Cijena lične karte

-Imajući u vidu iskustva zemalja u okruženju koje već imaju razvijenu infrastrukturu za upotrebu elektronskog potpisa, analizom visine njihovih naknada za kvalificirane potvrde uzimajući u obzir specifičnosti Bosne i Hercegovine, Agencija se odredila da se cijena kvalifikovane potvrde za digitalni potpis takođe ne naplaćuje posebno nego da bude uključeno u postojeću cijenu lične karte koja iznosi 18 KM – navodi se u predloženoj odluci.

Međutim, kako je pojašnjeno na web stranici IDDEEA-e, od 2013. godine u BiH se izdaje elektronska lična karta u koju se digitalnim putem može unijeti unos krvna grupa, entitetsko državljanstvo, kao i sama kvalificirana potvrda odnosno personaliziranje digitalnog potpisa.

Ističu da obrazac lične karte sadrži elektronski memorijski element na koji se u procesu personalizacije pohranjuju i kriptografski štite podaci, kao i oznaka za vrstu isprave, kako bi se isprava mogla koristiti za putovanje van BiH. Dakle onim građanima kojima je izdata lična karta nakon 1. marta 2023. omogućeno je digitalno predstavljanje i digitalno potpisivanje.

Međutim, za potrebe korištenja kvalifikovanog elektronskog potpisa građani će morati potpisati ugovor (aktivirat će se osiguranje) sa IDDEEA-om, a kroz koji će biti upoznati sa politikom certifikacije. Na ovom LINKU možete pronaći upute u vezi s tim.

Životni standard

-Po većini pokazatelja koji određuju visinu naknade kvalificirane potvrde za elektronsko potpisivanje, uzimajući u obzir životni standard stanovništva, broj stanovnika, procjena broja korisnika usluga i dr., uslovi u Bosni i Hercegovini su najbliži uslovima Republike Srbije koja je kako je i gore navedeno visinu naknade kvalificirane potvrde za elektronsko potpisivanje propisala u okviru postojeće cijene lične karte- istkanuli su u IDDEEA-i.

U odluci IDDEEA-e se navodi da postoji određeni broj građana Bosne i Hercegovine koji će, od Agencije kao nadležnog ovjerioca, zahtijevati izdavanje kvalificiranih potvrda i unos istih u elektronski memorijski element ličnih karata. Ističu i da je Agencija stekla tehničke i kadrovske pretpostavke za upisivanje kvalificirane potvrde za elektronsko potpisivanje u elektronski memorijski element na zahtjev državljana BiH. Takođe, Agencija je u mogućnosti vršiti održavanje i administraciju sistema kojim se vrši upisivanje kvalificirane potvrde.

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print