Klizište na putu za Semešnicu

0
56

Na lokalnom putu, na području Semešnice, došlo je do raspuknuća putne komunikacije u dužini od 20 metara. Saobraćaj se odvija otežano, a prema informacijama komunalnog inspektora i Civilne zaštite  Općine Donji Vakuf  sanaciji klizišta trebalo bi se pristupiti već danas.  Obilnije kišne padavine proteklih  dana samo su bile „okidač“ za pokretanje tla i raspuknuće puta, čemu su prethodili radovi  na privatnoj parceli.