Kantonalni porezni ured Novi Travnik izvršio prodaju zaplijenjene imovine “Borac-R” d.o.o. Jajce u iznosu 355.000 KM

0
192

U postupku prinudne naplate Kantonalni porezni ured Novi Travnik izvršio je prodaju zaplijenjene imovine poreznog obveznika dužnika “Borac-R” d.o.o. Jajce u ukupnom iznosu 355.000,00 KM, zbog naplate dužnih javnih prihoda. Prodata je nekretnina proizvodno-poslovni objekat.

Kupac je u zakonski ostavljenom roku uplatio kupoprodajnu cijenu za nekretninu koja je bila predmet prodaje, a finansijska sredstava koja su ostvarena od javne prodaje zaplijenjene imovine uplaćena su za izmirenje dužnih obaveza poreznog obveznika po osnovu javnih prihoda.

Porezna uprava Federacije BiH poduzima sve mjere i radnje da se naplate dužne obaveze po osnovu javnih prihoda. Zapljena imovine i prodaja zaplijenjene imovine je krajnja mjera koja se poduzima u postupku naplate dužnih javnih prihoda. Međutim, zaplijenjena imovina se veoma teško prodaje, jer za kupovinu iste uglavnom nema zainteresiranih kupaca.

Ukoliko se i pojave, zainteresirani kupci nastoje kupiti imovinu po znatno nižoj cijeni od procijenjene vrijednosti. Razlog za to je ekonomska kriza, zbog koje je smanjena kupovna moć pravnih lica, poduzetnika i građana, ali i solidarnost poreznih obveznika koji ne žele da kupuju zaplijenjenu imovinu.

Porezna uprava Federacije BiH