Kantonalna vlada zasjeda u četvrtak, 19. februara

98. sjednica Vlade  Srednjobosanskog kantona zakazana je  za četvrtak, 19. 2. 2015. godine u 9 sati. Pred članovima Kantonalne vlade naći će se dnevni red od  21 tačke.

 

 

                                               D N E V N I   R E D

 

            1. Zapisnik sa 97. sjednice Vlade Kantona – sekretar Vlade Kantona

            2. Izvještaji o radu ministarstava za 2014.godinu

            a) Ministarstvo unutrašnjih poslova

            b) Ministarstvo financija

            c) Ministarstvo pravosuđa i uprave

            d) Ministarstvo privrede

            e) Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede

            f) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

            g) Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

            h) Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

            3. Izvještaj o radu uprava i upravnih organizacija za 2014. godinu:

            a) Kantonalna uprava za pitanja boraca

            b) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

            c) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove

            d) Kantonalni arhiv

            e) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno historijskoga naslijeđa

f) Kantonalna direkcija za puteve

            fa) Izvještaj o izvršenju Godišnjeg plana i Programa održavanja i rekonstrukcije regionalnih puteva Srednjobosanskog kantona za 2014. godinu

            4. Izvještaj o radu službi i ureda

            a) Služba za zajedničke poslove

            b) Stručna služba Vlade Kantona

            c) Ured za zakonodavstvo

            d) Kabinet premijera Kantona

            5. Prijedlog pravilnika iz oblasti javno-privatnog partnerstva – Ministarstvo privrede

            a) Pravilnik o kriterijima ocjene i odboravanja projekata javno-privatnog partnerstva

            b) Pravilnik o sadržaju ugovora o javno-privatnom partnerstvu

            c) Pravnik o nadzoru provedbe projekata javno-privatnog partnerstva

            d) Pravilnik o educiranju sudionika u postupcima u pripremi provedbe projekata javno-privatnog partnerstva

            6. Saglasnost na pravilnike iz oblasti Zakona o dopunskim pravima boraca – Kantonalna uprava za borce

            a) Pravilnik o ostvarivanju prava na ortopedska pomagala

            b) Pravilnik o ostvarivanju prava na banjsko liječenje

            c) Pravilnik za stambeno zbrinjavanju boraca

            d) Pravilnik o korištenju prava po osnovu promijene radne sposobnosti 

            7. Prijedlog odluka o dodjeli ugovora za nabavu roba i usluga – Uprava za borce:

            a) za usluge banjsko-klimatskog liječenja i medicinske rehabilitacije

            b) za nabavu ortopedskih pomagala

            8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za popunu upražnjenih radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

            9.  Prijedlog odluke o prodaji motornog vozila – Ministarstvo privrede

            10. Saglasnost za zaključivanje sporazuma za isplatu potraživanja tražitelja Marinka  Tuke – Kantonalno javno pravobranilaštvo

            11. Informacija o eventualnoj naplati materijalne štete nastale donošenjem Rješenja o prestanku radnog odnosa (po Zaključku Vlade) –  Kantonalno javno pravobranilaštvo

            12. Informacija o nastanku obveze Kantona za povrat uplaćenih sredstava u predmetu ”Branko Šarić” –  Kantonalno javno pravobranilaštvo

            13. Izvještaj o obavljenim revizijama Odjela za internu reviziju – Ministarstvo finansija

            14. Izvještaj o praćenju provođenja preporuka revidiranih korisnika Proračuna – Ministarstvo finansija

            15. Izvještaj o realizaciji projekata iz Programa utroška sredstava za poticaje povratku prognanih, obnovi i razvitku za 2014. godinu – Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

            16. Izvještaj o radu inspekcija za siječanj 2015. godine

            a) Ministarstvo unutrašnjih poslova

            b)  Ministarstvo privrede

            c)Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

            d)  Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

            e) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

            17. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova (4 x) – Ministarstvo unutrašnjih poslova

            18. Saglasnost za isplatu naknade za članove Support tima – Ministarstvo unutrašnjih poslova

            19. Saglasnost za planove nabavki za kantonalna tijela uprave – Stručna služba Vlade

            20. Saglasnost o produženju ugovora za čišćenje objekta Slimena – Ministarstvo unutrašnjih poslova

            21. Saglasnost na Protokol o saradnji Ministarstva unutrašnjih poslova i JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine – Ministarstvo unutrašnjih poslova

                                                           

 

 

 

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print