Kako su pojedinci preko ulične rasvjete imali “džabnu” struju

Zanimljiv slučaj krađe električne energije otkriven je u Ustikolini kada je utvrđeno da je na jedan stub ulične rasvjete ilegalno stavljen priiključak preko kojeg se koristila električna energija koju je plaćala Općina Foča u FBiH (Ustikolina).

Kako je na svom Facebook nalogu podijelio načelnik ove općine Mujo Sofradžija, 5. marta je, uz asistenciju MUP-a BPK-a Goražde i nakon više pokušaja da se dođe do lica mjesta mjesec ranije konačno utvrđeno da se stvarno na ovoj lokaciji dešavaju nelegalne radnje.

“Od strane firme ‘Elektro Ado’ iz Sarajeva utvrđeno je da se na javnu uličnu rasvjetu na Cvilinskom mostu na strani mosta u Ustikolini nalazi priključak koji nije indefikovan kao javna rasvjeta Općine Foča u FBiH. Navedeni priključak stvarao je ogromne troškove i štetu Budžeta Općine”, napisao je Sofradžija.

Općina je, kako navodi Sofradžija, pokušala u više navrata prije asistencije MUP-a BPK Goražde da izvrši uklanjanje neidentifikovanog priključaka.

“Ali je bila spriječena od strane Suvada Bašića iako pomenuto lice nije pravno i formalno vlasnik zemljišta na kojem se nalazio sporni priključak. Nakon obavljenih radova konstatovano je da se neidentifikovani kabal koji je bio priključen na uličnu rasvjetu nalazio na stubu rasvjetnih tijela kojeg kontroliše Bašić Suvad, što je dokazano 5. marta, paljenjem rasvjete u toku izvođenja radova od strane Bašić Mirze koji je bio prisutan na licu mjesta”, dodao je Sofradžija.

Sav dokazni materijal, zaključuje Sofradžija, će biti predat Tužilaštvu BPK-a na daljnje postupanje, kako bi se nadoknadila šteta načinjena budžetu Općine Foča FBiH kroz nelegalni priključak na uličnu rasvjetu.

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print