Kafa od pola marke ide u historiju

0
672

Došlo je  vrijeme da se užitak konzumacije kafe u donjovakufskim ugostiteljskim objektima plati malo više. Naime, do sada je u mnogim kafićima u gradu kafa koštala svega pola KM. Vodeći se cijenama usluga u ugostiteljskim objektima u susjednim općinama, te  troškovima poslovanja i života uopće, neformalna grupa ugostitelja Donjeg Vakufa usaglasila je stav da povećaju cijenu jedne šoljice kafe na jednu marku . Naravno, dogovor ne obavezuje sve vlasnike ugostiteljskih objekata, kafića. U uslovima slobodnog formiranja cijena vlasnici ugostiteljskih objekata dat će posljednju riječ o cijeni kafe u vlastitom objektu.