Kafa ima ključnu ulogu u borbi protiv viška tjelesne težine

0
85

Grupa engleskih naučnika istraživanjem je dokazala da ljudi koji piju više kafe imaju manje problema s viškom masnog tkiva i pretjeranom tjelesnom težinom… Naučnici s engleskog Univerziteta “Anglija Raskin” istražili su vezu između konzumacije kafe i tjelesne težine kod žena i muškaraca, a rezultati su pokazali značajnu povezanost između veće konzumacije ovog napitka i smanjenja gojaznosti.

Istraživanje je uporedilo podatke iz Nacionalne ankete o zdravlju i ishrani američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti s brojem šolja kafe koje ispitanici popiju na dan, a u obzir su uzeli i ukupni procenat masnog tkiva i stomačne masne naslage. Prema rezultatima istraživanja, žene koje su pile dvije ili tri šolje kafe na dan imale su manju ukupnu teljesnu masu i niži procenat masnog tkiva od žena koje su pile manje kafe.