Jučer zasjedala Vlada SBK

0
272

Skupština Srednjobosanskog kantona je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost na Program raspodjele sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu parlamentarnim političkim strankama, grupama i koalicijama.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je dala saglasnost na Nacrt Sporazuma o saradnji u oblasti socijalnog osiguranja između Bosne i Hercegovine i Švicarske konfederacije.

Ured za javne nabavke je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku kojom se utvrđuju nabavne kategorije (robe, usluge, radove) za 2018. godinu, koje se nabavljaju u postupku Centralne javne nabavke.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti školama na raspisivanje natječaja za nastavno i nenastavno osoblje u osnovnim i srednjim školama.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK je utvrdila prijedlog Odluke za izmjenu naziva škole,  Gimnazija Bugojno u skladu sa provedenom statusnom promjenom u školskoj 2017/2018 godini, proširivanjem djelatnosti osnivanjem Srednje medicinske škole , IV stepen, struka: „medicinska sestra-tehničar“ mijenja naziv u: Mješovita srednja škola Bugojno, sa sjedištem u Bugojnu,  skraćeni naziv MSŠ Bugojno, i uputila u skupštinsku proceduru.

Date su  i slijedeće saglasnosti na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, saglasnost za potpisivanje Aneksa ugovora sa prijevoznicima u postupku Javnih nabava koje je provodilo Ministarstvo i osnovne škole na području SBK, do okončanja procedure u odabiru najpovoljnjijeg prijevoznika učenika od strane osnovnih škola u postupku Javnih nabavki za nastavnu 2017/2018. godinu:

–           Saglasnost za općinu Travnik JU OŠ ‘’Dolac’’ Dolac na Lašvi, prijevoz učenika na relaciji Ričice – OŠ ”Dolac” n/L Travnik (prijevoznik “BUS-KOMERC“ d.o.o. Vitez).

–           Saglasnost za općinu Bugojno ”JU ”Druga osnovna škola” Bugojno, prijevoz učenika na relaciji: Guvna – Ždralovići – Poriće – Druga osnovna škola Bugojno (prijevoznik “SERVISTRANS“ d.o.o. Donji Vakuf).

–           Saglasnost za općinu Fojnica: (OŠ J.U. “Muhsin Rizvić”), prijevoz učenika na relaciji:  Dubrave – A.S. Fojnica (prijevoznik “GLOBTOUR“ d.o.o. Medjugorje).

–           Saglasnost za općinu Kreševo: (OŠ J.U. “Dr. Boris Čorić” Kreševo), prijevoz učenika na relaciji: Crnići – OŠ “Dr. Boris Čorić” (prijevoznik “GLOBTOUR“ d.o.o. Medjugorje),  Kreševski Kamenik – Kreševo (prijevoznik “GLOBTOUR“ d.o.o. Medjugorje), Kojsina – Kreševo (prijevoznik “GLOBTOUR“ d.o.o. Medjugorje), Bukva – Kreševo (prijevoznik “GLOBTOUR“ d.o.o. Medjugorje), Han Ivica – Kreševo (prijevoznik “CENTROTRANS-EUROLINES“ dd Sarajevo), Poljani – Kreševo (prijevoznik “CENTROTRANS-EUROLINES“ dd Sarajevo).

–           Saglasnost za općinu Travnik (OŠ KŠC ‘’Petar Barbarić’’ Travnik), prijevoz učenika na relaciji: Paklarevo – Marjanovića brdo – Autobusko stajalište kod Doma Zdravlja Travnik (prijevoznik “ “LAŠVA-BUS“ d.o.o. Travnik), Đelilovac – Potkraj – Turbe – Škulji – Vrelo – Autobusko stajalište kod  Doma Zdravlja Travnik (prijevoznik “ŽILIĆ“ doo Novi Travnik).

–           Saglasnost za općinu Travnik (OŠ KŠC ‘’Petar Barbarić’’ Travnik), prijevoz učenika na relaciji: Karaula – Didaci – Nula – Autobusko stajalište kod  Doma Zdravlja Travnik (prijevoznik “RAGBET“ doo Travnik i prijevoznik “GLOBTOUR“ d.o.o. Medjugorje).

–           Saglasnost za provođenje odgovarajuće procedure javne nabavke za nižu potrošaču jedinicu – O.Š. “Kiseljak 1” Bilalovac, nabavka kotla na pellet snage 75 kw u područnoj školi “Bilalovac” – 5.400,00 KM.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost za pokretanje postupka direktnog sporazuma za nabavku internetskog pristupa za radne mašine koji će koristiti novu aplikaciju u Odsjeku za financijske poslove, u iznosu od 540,00 KM sa uračunatim PDV-om.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK usvojila Izvještaj načelnika Općine Kreševo o utrošku sredstava za projekat „Uspostavljanja i tehnička opremljenost Operativnog centra civilne zaštite“.

Vlada SBK je primila k znanju informaciju o napretku izrade nove web stranice Vlade SBK i Skupštine SBK.