JU Bolnica Travnik raspisala oglas za posao

0
175

Na osnovu Odluke o raspisivanju oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme broj: 10- 824  od  26.1.2021.godine, Direktor Javne ustanove Bolnica Travnik,  r a s p i s u j e

O G L A S

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 -JEDNOG (1) LJEKARA SPECIJALISTE PEDIJATRA – na neodređeno vrijeme u Službu za zaštitu djece i omladine

       

USLOVI: pored Zakonom propisanih opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće  uslove:

-Završen medicinski fakultet tj. 360 ECTS bodova

-Položen specijalistički ispit iz pedijatrije

-Važeća licenca za samostalan rad

 

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti:

 

  • Prijavu svojeručno potpisanu uz širu biografiju
  • Ovjerenu kopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu tj.360 ECTS bodova
  • Ovjerena kopija uvjerenje o položenom stručnom ispitu
  • Ovjerena kopija uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu iz pedijatrije
  • Ovjerena kopija licence za samostalan rad
  • Nezaposleni, uvjerenje o nezaposlenosti
  • Općinsko uvjerenje o pripadnosti porodici poginulih pripadnika OSBiH

 

Obavijest o raspisivanju oglasa za prijem radnika na neodređeno vrijeme objavljuje se u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 27.1.2021.godine, a integralni tekst oglasa na web stranici Javna ustanove Bolnica Travnik i oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje Općine Travnik i ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja obavijesti u dnevnom listu „Oslobođenje“.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene oglasom Komisija za provođenje javnog oglasa će održati intervjuu i pismeni test.