JOB “Unija veterana”: zahtjev za primjenu Zakona o dodatnim pravima boraca i njihovih porodica SBK/KSB.

0
76

Na redovnoj sjednici Upravnog odbora JOB Donji Vakuf “Unija veterana”, održanoj u subotu 24. Januara  donesena je sljedeća odluka, odnos zahtjev za primjenu Zakona o dodatnim pravima boraca i  njihovih porodica SBK/KSB.

 U redakciju Radija Donji Vakuf pristiglo je saopćenje, zahtjev za primjenu Zakona o dodatnim pravima boraca i  njihovih porodica SBK/KSB.  Koji u cjelosti prenosimo:

 

Poštovani…

01.02.2015.godine, ističe rok, koji je propisan u Zakonu o dodatnim pravima boraca/branilaca i članova njihovih porodica SBK/KSB, koji ste donijeli 14.07.2014.god. a objavili u Službenim novinama SBK/KSB 01.08.2014. godine.

Boračka populacija je dugo vremena čekala ovaj Zakon na područiju SBK/KSB i očekuje mnogo od njega, naročito po pitanju Zdravstvene zaštite (Besplatne markice za liječenje, prednost pri prijemu u zdravstvene ustanove i vidno postavljeni natpisi za prednost pri prijemu), Pravo na novčanu potporu u slučaju smrtnog slučaja (da se precizira iznos i objavi u službenim glasilima), da se na svim šalterima postavi vidljiv natpis, da su branitelji i članovi njihovih obitelji oslobođeni administrativnih taksi, da se usklade propisi koji su vezani za komunalne usluge, takse i naknade te da se branitelji oslobode istih, Pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti…ima tu još mnogo prava ali smo nabrojali ono osnovno što “boli” svakog bivšeg pripadnika AR BiH, MUP RBiH i HVO na Srednjebosanskom kantonu.

Moramo, da Vas podsjetimo, da su doneseni Zakoni obavezujući i da nećemo pristati na djelimično ispunjavanje naših prava (a naročito Član 61. i Član 62. ovog Zakona).

Ovom prilikom bih Vam predložili i rješenje nezaposlenih pripadnika boračke populacije, pa ga u narednom periodu, naravno uz saglasnost, sa višim nivoima vlasti, uzmete u razmatranje.

Predlažemo, da se umjesto poticaja, koji su do sada išli preko Zavoda za zapošljavanje, i imali kratkoročan učinak, probate sa drugim modelom poticaja i to direktno na “džep poslodavca”, sa tim da se, za svakog zaposlenog pripadnika boračke populacije (misli se na one koji su direktni učesnici OOR 1992-1995, a nije nas ostalo mnogo koji smo radno sposobni) za svaki mjesec proveden u AR BiH, MUP BiH i HVO zaposlenom smanji za 1% uplata doprinosa, te tako ih dovede u povoljniji položaj pri zapošljavanju (npr. 32 mjeseca provedena u OOR 1992-1995, smanji za 32% uplata doprinosa).