JKP Gradina / Obavještenje vezano za odlaganja otpada

0
193

 

Obavještavaju se korisnici naših usluga odvoza otpada da u zimskom periodu izbjegnu odlaganje otpada u plastične kante, kako ne bi došlo do pucanja istih uslijed niskih temperatura prilikom pražnjenja. Mole se korisnici da otpad odlažu u “pvc” vreće tokom zimskog perioda.

VAŠE JKP GRADINA.