JKP Gradina / Mogućnost plaćanja računa inkasantima na licu mjesta

0
71

 

Plaćanje računa od kuće/stana‼️

Zbog epidemiološke situacije i ozbiljnih preventivnih mjera u borbi protiv širenja koronavirusa, našim korisnicima-fizičkim licima od 1.4.2020.god omogućili smo plaćanje računa za komunalne usluge (voda, otpad/smeće) od kuće/stana.

Plaćanje će se vršiti putem inkasanata koji posjeduju akreditaciju našeg preduzeća da mogu obavljati naplatu u ime i za račun JKP Gradina d.o.o. D. Vakuf.
Inkasantni će vršiti podjelu računa za prethodni mjesec, te ujedno izvršiti naplatu za ona lica koja to budu tražila.
Ova mjera poduzeta je iz razloga zabrane kretanja starijim osobama preko 65.godina.

Vaše JKP Gradina ‼️