JKP Gradina Donji Vakuf započelo akciju potpisivanja ugovora sa korisnicima

0
299
JKP “Gradina” započelo je akciju zaključivanja ugovora sa pravnim licima koji su korisnici usluga našeg preduzeća, a ista će se provoditi do kraja godine.
Zaključivanje ugovora je obaveza u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača BiH. Ugovorom se jasno definišu prava, obaveze i odgovornosti između „JKP Gradine“ kao davaoca usluga i korisnika naših usluga u pogledu snabdijevanja vodom za piće, odvođenja otpadnih voda i odvoza otpada.
Inkasanti našeg preduzeća će primjerke ugovora dostaviti vlasnicima pravnih subjekata na potpisivanje u narednom periodu.
Po okončanju potpisivanja sa pravnim licima, planirano je potpisivanje i sa fizičkim licima, o čemu ćemo naše korisnike na vrijeme obavijestiti.
Vaše JKP Gradina