JKP Gradina Donji Vakuf / Redukcija vode za građane Prusca i Guvana

0
57

 

Zbog izvođenja radova na kaptaži “Luka” došlo je do smanjenog i usporenog punjenja bazena na lokalnom vodovodu Prusac-Guvna zbog čega je nastala situacija otežanog vodosnabdijevanja.
Zbog toga uprava JKP “Gradina” d.o.o. je uvela redukciju vodosnabdijevanja u periodu od 23:00 sati do 05:00 sati.
Ovom prilikom apeliramo na građane sa područja Prusca i Guvana da racionalno upotrebljavaju vodu u vremenu od 05:00-23:00 sati kako bi na taj način doprinijeli pobošanju stanja vodosnabdijevanja – do okončanja radova na kaptaži “Luka”.