JKP “Gradina” Donji Vakuf počela radove na uređenju/ograđivanju gradske deponije Ornice

U skladu s vremenskim uslovima izvršeni su zidarsko/betonski radovi u dužini od 50 metara na samom ulazu deponije, izvršeno uređenje/nasipanje puta do iste. Po završetku navedenih radova u planu je i postavka kapije u dužini od 7 metara. Navedeni radovi imaju za cilj kontrolisanje same deponije i urednije odlaganje na istu. Na gradsku deponiju će biti postavljenje i sigurnosne kamere ,te će odlaganje na istu bit strogo zabranjeno bez prisustva zaposlenika JKP Gradina.
Navedene radove financiraju:
-Općina D.Vakuf
-Fond za zaštitu okoliša SBK
-JKP Gradina

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print